Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1988TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1988 TCT/DNK
V/v hồ sơ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 176/2004/HC-Cty ngày 14/6/2004 của Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên (Biti’s) đề nghị được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu của Chi nhánh của Công ty tại Lào Cai. Qua nghiên cứu Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hợp đồng kinh tế:

Tại Điều 11 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định: “Hợp đồng kinh tế được ký kết bằng văn bản, tài liệu giao dịch: Công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng”.

Tại điểm 3 Điều 49 Luật Thương mại quy định: “Đối với loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó; điện báo, telex, fax, thư điện tử và các hình thức thông tin điện từ khác cũng được coi là hình thức văn bản.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì đơn đặt hàng qua fax cũng được coi là hợp đồng kinh tế đã ký kết bằng văn bản và được chấp nhận trong hồ sơ hoàn thuế kèm theo hợp đồng chính thức được lập đầy đủ theo quy định về hợp đồng kinh tế.

2. Về hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên:

Theo trình bày trong công văn thì hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên đã đáp ứng đầy đủ các quy định về đối tượng và hồ sơ hoàn thuế quy định tại Mục D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và Mục V Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC. Tuy nhiên Cục thuế vẫn chưa ra quyết định hoàn thuế vì lý do: Hoá đơn GTGT xuất trước ngày ký hợp đồng (trước 1 ngày).

Theo giải trình của Công ty thì sự việc lập hoá đơn trước là do chi nhánh công ty nhận được đơn đặt hàng của khách hàng Trung Quốc qua fax. Căn cứ bản fax đó bộ phận kế toán lập hoá đơn GTGT, còn hợp đồng do bộ phận giao hàng lập, nội dung thể hiện trên bản fax (tên, địa chỉ, khách hàng, số lượng, chủng loại hàng hoá...) phù hợp với tờ khai xuất khẩu và hoá đơn GTGT đã xuất.

Căn cứ quy định về hợp đồng kinh tế nêu tại điểm 1 công văn này thì bản fax đơn đặt hàng của khách hàng nước ngoài được xác định là một loại hợp đồng kinh tế bằng văn bản. Như vậy thì thời điểm lập hoá đơn GTGT và hợp đồng kinh tế không mâu thuẫn.

Do chi nhánh xuất trình thêm bản hợp đồng mới không cùng ngày với bản fax đơn đặt hàng và sau ngày lập hoá đơn, vì vậy, đề nghị Cục thuế kiểm tra: Chi nhánh Công ty có đầy đủ điều kiện về thủ tục hồ sơ theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, xác định tính đúng đắn của hồ sơ từ đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế, phương thức thanh toán, tên khách hàng thanh toán để quyết định việc hoàn thuế cho chi nhánh của Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên theo chế độ.

Đối với những hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu từ ngày 1/1/2004 thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thế hướng dẫn đơn vị bổ sung hồ sơ theo các quy định nêu trên và xem xét giải quyết hoàn thuế theo chế độ. Nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế bằng văn bản./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1988 TCT/DNK ngày 30/06/2004 của Tổng cục thuế về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!