Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1972/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ

Số hiệu: 1972/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 05/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1972/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1972/TCQH-KTTT NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ

Kính gửi: các Cục Hải quan Tỉnh, thành phố

Ngày 16/9/2002, Tổng cục Hải quan đã có công điện số 108/PT yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện tính thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ theo Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài Chính. Báo cáo của các đơn vị Tổng cục Hải quan đã tổng hợp gửi Tổng cục Thuế theo yêu cầu.

Qua xem xét báo cáo của các đơn vị và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện các nội dung sau:

1/ Đối với các trường hợp vướng mắc phát sinh, doanh nghiệp có văn bản khiếu nại gửi Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế từ thời điểm trước ngày 16/4/2003 (danh sách nêu ở nơi nhận dưới đây), về việc áp dụng nguyên tắc tính thuế nhập khẩu theo máy chính cho các hàng hoá không thuộc các chương 84, 85, 86, 88, 89, 90, thì:

Yêu cầu các đơn vị kiểm tra lại hồ sơ gốc các lô hàng nhập khẩu liên quan, kết quả kiểm tra hàng thực nhập khẩu, nếu đủ điều kiện xác định là thiết bị đồng bộ, toàn bộ theo qui định tại mục 1, 2 Thông tư số 99/2000/TT-BTC và các quy định khác có liên quan của Bộ Tài Chính, chưa tính thuế nhập khẩu theo máy chính thì tính lại thuế nhập khẩu theo máy chính cho các hàng hoá nêu trên với điều kiện trong nước chưa sản xuất được (căn cứ xác định dựa trên danh mục hàng đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành).

2/ Kể từ ngày 16/4/2003, thực hiện đúng theo qui định của Thông tư 99/2000/TT-BTC chỉ qui định cho tính thuế nhập khẩu theo máy chính đối với tập hợp các máy móc, thiết bị thuộc các chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của biểu thuế và tập hợp này đáp ứng đủ các điều kiện qui định tại Thông tư số 99/2000/TT-BTC (mục 1, 2...), công văn số 10123 TC/TCT ngày 24/10/2001, 6030 TC/TCT ngày 18/6/2002 của Bộ Tài Chính và các văn bản khác có liên quan.

Hàng hoá thuộc các chương khác kể trên nằm trong thiết bị đồng bộ, toàn bộ phải tính thuế, thu thuế đúng theo mã số qui định cho hàng hoá đó tại Biểu thuế hiện hành.

3/ Các trường hợp đã thu thuế không đúng qui định của Thông tư số 99/2000/TT-BTC như: chấp nhận máy chính do cơ quan giám định xác định, máy chính của các lô hàng tương tự lại khác nhau, hàng hoá không đáp ứng đủ các điều kiện qui định tại mục 1, 2 Thông tư số 99/2000/TT-BTC v.v... Tổng cục Hải quan sẽ có kiến nghị gửi Tổng cục Thuế trình Bộ chỉ đạo xử lý cụ thế sau. Đồng thời yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo thu thuế đúng chính sách qui định.

4/ Các đơn vị phải cập nhật, nghiên cứu đầy đủ, chính xác các văn bản qui định hướng dẫn của Bộ Tài Chính và tổ chức thực hiện thống nhất theo đúng qui định.

5/ Các đơn vị không báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan tại công điện số 108/PT bao gồm: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Hà Giang, Cục Hải quan Kiên Giang, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm ý thức chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời mọi vướng mắc phát sinh không được phản ánh để Bộ có ý kiến chỉ đạo xử lý thì các đơn vị này hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Hoả Ngọc Tâm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1972/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.778
DMCA.com Protection Status