Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1954/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

Số hiệu: 1954/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1954/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Nghệ An

 

Trả lời công văn số 436/HQNA-NV ngày 26/4/2006 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiết c, khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định: "Hàng hóa nhập khẩu của nhiều chủ hàng có chung một vận tải đơn được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa".

Căn cứ quy định này hàng hóa nhập khẩu của từ 02 chủ hàng trở lên có chung một vận tải đơn thì được phép chuyển cửa khẩu.

Về điều kiện giao hàng: Do người mua và người bán thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn mặt hàng chuyển cửa khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu không quy định điều kiện giao hàng phải giao theo phương thức nào.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An khi làm thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu phải thực hiện đúng quy định hiện hành. Đối với trường hợp cụ thể nêu trên, nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại tiết c, khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, thì được đưa hàng hóa về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa đã được Tổng cục Hải quan có quyết định công nhận.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1954/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5