Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 852/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

Số hiệu: 852/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 852/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi :

 

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố;

- Các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan tổng cục

 

Tiếp theo điểm 2.3 công văn số 589/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2007 về việc hướng dẫn cụ thể cho những nơi có đặc thù như nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có hàng hoá được chuyển cửa khẩu theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP nhưng không có Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu; Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP , Thông tư số 112/2005/TT-BTC , để tránh ách tắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Đối với mặt hàng nhập khẩu được chuyển cửa khẩu theo quy định tại khoản 3a, khoản 3b Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, doanh nghiệp được công nhận địa điểm kiểm tra tại nhà máy, cơ sở sản xuất, chân công trình nhưng trên địa bàn không có Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thì giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố lựa chọn một Chi cục Hải quan thuận tiện nhất chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho hàng hoá xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu, yêu cầu doanh nghiệp ghi rõ trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu lô hàng được kiểm tra tại địa điểm nào. Ví dụ: lô hàng nhập khẩu được kiểm tra tại nhà máy, cơ sở sản xuất…

Trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hoá chuyển cửa khẩu yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng chuyển cửa khẩu theo qui định hiện hành. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- XN Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (thay trả lời)
  (Đ/c Lô 4H, Tôn Đức Thắng, TP.Quảng Ngãi);
- Xí nghiệp May Kim Anh (thay trả lời)
  (Đ/c cụm CN Trường Xuân,TP.Tam Kỳ,Qnam);
- Cty Cổ phần May Trường Giang (thay trả lưòi)
  (Đ/c 151, Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ,Qnam);
- Công ty da giày Quảng Nam (thay trả lời)
  (Đ/c KCN Thuận Yên, TP.Tam Kỳ,Qnam);
- Công ty Thuỷ sản Trung Hải (thay trả lời)
  (Đ/c KCN Tam Hiệp-Khu Kinh tế mở Chu Lai);
- Lưu VT, GSQL (3 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 852/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101