Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1943/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1943/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1943/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy định về giá tính thuế và tăng cường công tác quản lý chống gian lận thương mại qua giá, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế chưa được quy định trong bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo các Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC , Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Hải quan địa phương phải xây dựng bổ sung giá tính thuế trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận tờ khai hàng hoá nhập khẩu, quyết định xây dựng giá tính thuế có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày ký, không áp dụng hồi tố cho các tờ khai nhập khẩu trước ngày quyết định có hiệu lực. Cục Hải quan địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các căn cứ và mức giá xây dựng.

2. Yêu cầu Cục Hải quan địa phương tiến hành kiểm tra và chấn chỉnh việc xây dựng giá tính thuế, việc xem xét chấp nhận chứng minh giá, không để xảy ra tình trạng chất lượng xây dựng giá thấp dẫn đến việc chấp nhận chứng minh giá tràn lan, không ai chịu trách nhiệm, gây tốn kèm thời gian công sức của doanh nghiệp, hiệu quả quản lý thấp. Khi xem xét chấp nhận chứng minh tính trung thực của mức giá phải tiến hành kiểm tra đối chiếu kỹ các căn cứ xây dựng giá trước đó, nếu phát hiện sai phạm trong khâu xây dựng giá gây thiệt hại cho chủ hàng hoặc thất thu cho ngân sách phải xem xét xử lý kịp thời cán bộ có liên quan.

3. Qua số liệu trên chương trình dữ liệu giá GTT22 cho thấy có nhiều mức giá quá bất hợp lý nhưng hầu hết đều chấp nhận áp dụng giá tính thuế theo trị giá giao dịch.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ hải quan nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại qua giá.

Đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT/BTC phải tăng cường sử dụng quyền xác định trị giá tính thuế theo hướng dẫn tại Điểm 6 Mục III chương III Thông tư này; các trường hợp giá nhập khẩu thấp hơn mức giá quy định tại danh Mục giá kiểm tra ban hành kèm theo công văn 1291/TCHQ/KTTT ngày 25/3/2004 hoặc mức giá thấp hơn so với mức giá nhập khẩu mặt hàng nhập khẩu giống hệt, tương tự phải tiến hành tham vấn nếu người khai hải quan không giải trình được tính trung thực của mức giá khai báo thì cơ quan hải quan xác định giá tính thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 118/2003/TT/BTC.

Đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT/BTC  bộ phận giá phải thường xuyên rà soát các tờ khai nhập khẩu có mức giá thấp bất hợp lý để chuyển sang bộ phận kiểm tra sau thông quan xem xét xử lý, kể cả trường hợp nhập khẩu đã được áp giá hợp đồng nhưng mức giá thấp hơn mức giá do cơ quan hải quan xây dựng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc yêu cầu báo cáo về Tổng cục xem xét xử lý./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1943/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.764
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76