Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1613/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1613/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 22/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Bao Bì Visingpack.
(Lô C10/I-C11/I đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) số 11/CV-19 ngày 22/01/2019 kèm mẫu hàng của Công ty TNHH Công nghiệp Bao Bì Visingpack (Công ty). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

Theo các quy định dẫn trên thì hồ sơ XĐTMS của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin chưa phù hợp, chưa đầy đủ, cụ thể:

- Căn cứ khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP nêu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số có trách nhiệm “Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng”. Theo đó, thời gian dự kiến nhập khẩu khai báo tại điểm 16b của đơn (tháng 3 năm 2019, ngày đến của đơn: 14/03/2019) chưa phù hợp.

- Công ty chưa làm rõ chức danh của người ký tên đóng dấu trên đơn đề nghị XĐTMS.

- Theo điểm 6 của đơn, mặt hàng có tên thương mại “Máy dán cửa sổ tự động”, tuy nhiên theo điểm 7 tên gọi (theo cấu tạo, công dụng) của mặt hàng là “Dán cửa sổ hộp giấy” và Công ty gửi kèm mẫu giấy. Do vậy, Công ty cần làm rõ nội dung này.

- Nội dung tại điểm 11 của đơn đủ chi tiết để làm rõ cơ chế dán cửa sổ hộp giấy của mặt hàng. Tài liệu gửi kèm đơn chưa đầy đủ chưa cung cấp thông tin về công dụng, cấu tạo và cơ chế hoạt động của mặt hàng để kiểm tra, đối chiếu với các nội dung khai báo trên đơn.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ XĐTMS nêu trên để Công ty TNHH Công nghiệp Bao Bì Visingpack biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị XĐTMS theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: V
T, TXNK-PL(My) (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1613/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


902

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182