Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1601/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu bộ linh kiện xe ô tô tải dạng CKD do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1601/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1601/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục nhập khẩu bộ linh kiện xe ô tô tải dạng CKD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Cục Hải quan TP. Hải phòng

Trả lời công văn số 1695/HQHP-PNV ngày 22/4/2005 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nêu ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty xây dựng và thương mại đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp xây dựng xưởng sản xuất, lắp ráp ô tô theo Quyết định số 2571/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2001, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3403/VPCP-KTTH ngày 10/7/2003 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục cho phép Công ty được nhập khẩu linh kiện CKD2 để lắp ráp. Từ năm 2004 thực hiện theo mục tiêu và chương trình nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô do Bộ Công nghiệp công bố theo Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002 đã được cụ thể hóa bằng Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, biện pháp quản lý việc nhập khẩu linh kiện xe ô tô để sản xuất lắp ráp bằng Giấy phép của Chính phủ cấp cho từng doanh nghiệp được thay thế bằng biện pháp quản lý theo tiêu chuẩn do Bộ Công nghiệp công bố tại Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN này 27/10/2004. Điểm 10, Điều 2 Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 quy định “các doanh nghiệp đã được các cấp có thẩm quyền cho phép sản xuất, lắp ráp ô tô… được tiếp tục nhập khẩu và áp dụng chính sách thuế theo quy định hiện hành …”.

Như vậy, Công ty xây dựng và thương mại được tiếp tục nhập khẩu bộ linh kiện xe ô tô tải dạng CKD để sản xuất và lắp ráp. Từ ngày 01/7/2005 khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty phải xuất trình văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Bộ Công nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTCHQ
- Lưu VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1601/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu bộ linh kiện xe ô tô tải dạng CKD do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116