Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1531/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử

Số hiệu: 1531/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1531/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1531/TCHQ-KTTT NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ CÁC SẢN PHẨM, PHỤ TÙNG NGÀNH CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Các cục hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 28/3/2003, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2685 TC/TCT về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện ngay một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các mặt hàng cơ khí - điện - điện tử (trừ mặt hàng xe 2 bánh gắn máy và động cơ xe 2 bánh gắn máy đã có hướng dẫn riêng) cho các doanh nghiệp nhập khẩu theo đúng chính sách quy định tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 và Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng Cục Hải quan.

2. Đối với các doanh nghiệp đã nộp báo cáo quyết toán có xác nhận của cơ quan Kiểm toán độc lập theo đúng quy định thì:

2.1. Thực hiện thu thuế nhập khẩu theo thuế suất thuế nhập tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá thực tế tại báo cáo quyết toán của doanh nghiệp nếu tỷ lệ nội địa hoá thực tế không thay đổi so với tỷ lệ nội địa hoá đã đăng ký và đã được Bộ Công nghiệp xác nhận hoặc tỷ lệ nội địa hoá thực tế có thay đổi nhưng không làm thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá đã đăng ký ban đầu. Thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.2. Trường hợp tỷ lệ nội địa hoá thực tế thấp hơn so với tỷ lệ nội địa hoá đã đăng ký và đã được Bộ Công nghiệp xác nhận dẫn đến phải áp dụng thuế suất thuế nhập cao hơn so với thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá đã đăng ký thì phải thực hiện truy thu theo thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá thực tế.

Tỷ lệ nội địa hoá thực tế và thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá thực tế nêu tại điểm 2.1 và 2.2 được áp dụng cho năm tài chính tiếp theo.

2.3. Trường hợp tỷ lệ nội địa hoá thực tế các sản phẩm, phụ tùng tại báo cáo quyết toán của doanh nghiệp cao hơn tỷ lệ nội địa hoá đăng ký đã được Bộ Công nghiệp xác nhận dẫn đến doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thấp hơn thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá đã đăng ký nhưng trong năm tài chính doanh nghiệp không tăng thêm linh kiện, chi tiết, bộ phận thực hiện nội địa hoá so với đăng ký thì không thực hiện truy hoàn. Lập ngay danh sách các doanh nghiệp này gửi Cục Thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp kèm theo bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định, báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, ý kiến đề xuất để cơ quan Thuế chủ trì (cơ quan Hải quan phối hợp) tổ chức việc kiểm tra quyết toán theo đúng các quy định.

3. Đối với các doanh nghiệp không thực hiện nộp báo cáo quyết toán có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập theo đúng qui định tại Thông tư liên tịch số 176/1988/TTLT-BTC-BCN-TCHQ và số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ thì sẽ không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo và bị xử lý truy thu thuế nhập khẩu theo đúng thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các chế độ quy định hiện hành.

4. Thực hiện thu thuế nhập khẩu theo thuế suất tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá thấp nhất (thuế suất thuế nhập khẩu cao nhất) đối với các trường hợp chỉ lắp ráp đơn thuần hoặc chỉ sử dụng các sản phẩm, bộ phận phụ (bao bì, tài liệu quảng cáo, sách hướng dẫn sử dụng) để sản xuất, lắp ráp sản phẩm theo đúng quy định tại điểm 4.3 mục II của Thông tư số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và khẩn trương triển khai thực hiện ngay theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2685 TC/TCT ngày 28/3/2003 Bộ Tài chính (gửi kèm) và hướng dẫn tại Công văn này.

 

Lê Mạnh Hùng

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1531/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974
DMCA.com Protection Status