Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1430/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc để làm thủ tục cho phương tiện vận tải không có giấy phép liên vận của cá nhân, tổ chức thuộc Nước Campuchia tạm nhập

Số hiệu: 1430/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 05/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1430/TCHQ-GSQL
v/v để làm thủ tục cho phương tiện vận tải không có giấy phép liên vận của cá nhân, tổ chức thuộc Nước Campuchia tạm nhập

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN 

VỀ VIỆC ĐỂ LÀM THỦ TỤC CHO PTVT KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THUỘC NƯỚC CAMPUCHIA TẠM NHẬP

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Đồng Tháp 

 

Phúc đáp công văn số 114/CHQĐT-PNV ngày 14/03/2006 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, nên Thông tư số 11/2003/TT-BCA (C11) ngày 03/07/2003 của Bộ Công an hướng dẫn Điều 52 của Nghị định này cũng hết hiệu lực cùng ngày. Mặt khác, Bộ Công an đã có văn bản thông báo hết hiệu lực thi hành. Nay việc quản lý PTVT.XNC được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005. Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và văn bản hướng dẫn thực hiện. Tổng cục đang xây dựng Quy trình và sẽ ban hành sớm.

- Trong khi chờ ban hành Quy trình thủ tục PTVT.XNC.ĐB, Tổng cục Hải quan nhất trí với cách làm của Cục HQ Đồng Tháp: chấp thuận giải quyết cho PTVT của các cá nhân và của các đoàn công tác thuộc Nước Campuchia tạm nhập-tái xuất theo văn bản đề nghị bảo lãnh của UBND tỉnh hoặc của các cơ quan thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1430/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc để làm thủ tục cho phương tiện vận tải không có giấy phép liên vận của cá nhân, tổ chức thuộc Nước Campuchia tạm nhập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250