Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 126/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan tại nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 126/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 14/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan của DNCX gửi KNQ tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam
(P.805, Tòa nhà HITC, 239, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 1102/2018/CV-YLVN ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam hỏi về thủ tục hải quan cho hàng hóa của DNCX gửi sang kho ngoại quan tại nước ngoài, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005: “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.” Hoạt động của DNCX trình bày tại công văn là hoạt động mua bán hàng hóa.

Thủ tục xuất khẩu hàng hóa thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018.

Mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn s 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa và đã đưa hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì không thuộc sự kiểm tra, giám sát của Hải quan Việt Nam.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 126/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan tại nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.786

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241