Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11885/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 21/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11885/BTC-TCT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2005

Kinh gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số đơn vị hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các mặt hàng dầu vỏ điều, gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo lá chàm, các loại gỗ khác); dịch vụ giám định, khử trùng hàng hoá xuất nhập khẩu và dịch vụ thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đất, đá, nền móng, vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với mặt hàng dầu vỏ điều:

Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 (nay là Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003) và Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã quy định sản phẩm "mỡ và dầu thực vật" (Nhóm hàng 1518, mã số 15180013)áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%. Do đó, mặt hàng dầu vỏ điều bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

2. Đối với gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo lá chàm) và các loại gỗ khác:

Tại Chương 44 - Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính đã quy định mức thuế suất thuế GTGT là 10% đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ, than từ gỗ (trừ ván dăm và các loại ván tương tự; ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác có thuế suất thuế GTGT là 5%). Như vậy, các đơn vị kinh doanh mua gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo lá chàm) và các loại gỗ khác về bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

3. Theo quy định tại Điểm 3.27 - Mục II - Phần B - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì dịch vụ giám định, khử trùng hàng hoá xuất nhập khẩu và dịch vụ thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đất, đá, nền móng, vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trường hợp trước ngày ký văn bản này mà các đơn vị đã áp dụng mức thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng dầu vỏ điều, gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo lá chàm, các loại gỗ khác); dịch vụ giám định, khử trùng và dịch vụ thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đất, đá, nền móng, vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng khác với hướng dẫn trên đây, bên bán đã kê khai nộp thuế thì không thực hiện truy thu, truy hoàn thuế GTGT.

Yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phổ biến chính sách thuế cho doanh nghiệp, kiểm tra việc kê khai nộp thuế GTGT của các doanh nghiệp theo đúng Quy trình quản lý thuế để đảm bảo các doanh nghiệp áp dụng đúng mức thuế suất thuế GTGT quy định, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp áp dụng sai mức thuế suất quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất./.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11885/BTC-TCT ngày 21/09/2005 của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.445

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!