Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1186/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1186/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1186/TCHQ-GSQL NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH XUẤT NHẬP KHẨUHÀNG HOÁ NĂM 2000

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ "về điều hành XNK hàng hoá năm 2000" (Tổng cục sao gửi tại Công văn số 64/TCHQ-VP ngày 06/01/2000); Thông tư số 05/2000/TT-BTM ngày 21/02/2000 của Bộ Thương mại (Tổng cục sao gửi tại Công văn số 760/TCHQ-VP ngày 28/02/2000) Tổng cục hướng dẫn cụ thể thêm để Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Hàng hoá cấm nhập khẩu:

1.1. Vật liệu nổ công nghiệp: Căn cứ Công văn số 1535/CP-KTTH ngày 28/12/1998 của Chính phủ về việc quản lý nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu phải có văn bản chấp thuận của Bộ Công nghiệp.

1.2. Pháo hiệu các loại: Căn cứ Công văn số 1383/CP-KTTH ngày 23/11/1998 của Chính phủ: Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu phải có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

1.3. Mặt hàng quy định tại điểm 9.II, phụ lục số 01A ban hành kèm theo Thông tư số 05/2000/TT-BTM ngày 21/2/2000 của Bộ Thương mại: Doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu xe ô tô tải dưới 5 tấn có năm sản xuất từ 1996 đến nay, không yêu cầu phải có giấy xác định chất lượng, mà chỉ yêu cầu trong hồ sơ nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan, ngoài giấy tờ theo quy định, phải có giấy đăng ký kiểm tra chất lượng do cơ quan có chức năng kiểm tra chất lượng cấp và tài liệu để chứng minh về năm sản xuất xe; trường hợp không có tài liệu hoặc không xác định được năm sản xuất thì trưng cầu Cơ quan giám định kết luận rõ về năm sản xuất.

2. Về xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000:

2.1. Thực hiện theo quy định tại Quyết định 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ (Tổng cục sao gửi tại Công văn số 8121/TCHQ-VP ngày 29/12/1999) và Thông tư số 35/1999/TT-BTM ngày 30/12/1999 của Bộ Thương mại (Tổng cục sao gửi tại Công văn số 63/TCHQ-VP ngày 06/01/2000).

2.2. Thực hiện Công văn số 192/CP-KTTH ngày 29/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn bổ sung về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (gửi kèm) và Công văn số 1055/TM.XNK ngày 14/3/2000 của Bộ Thương mại (Tổng cục sao gửi tại Công văn số 1076/TCHQ-VP ngày 20/3/2000). Trong quá trình thực hiện những quy định tại các công văn này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình và số liệu xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón định kỳ (10 ngày một lần) về Tổng cục (Trung tâm thống kê tin học) và các vướng mắc, kiến nghị liên quan (nếu có).

3. Một số mặt hàng ngoài danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hoá nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại khi xuất nhập khẩu được thực hiện theo các quy định thuộc cơ chế điều hành xuất nhập khẩu của năm 1999, cụ thể như:

- Xuất khẩu cao su: theo quy định tại Văn bản số 3931/TM-XNK ngày 17/8/1999; Công văn số 4429TM-XNK ngày 17/9/1999 và Công văn số 906 TM/XNK ngày 02/3/2000 của Bộ Thương mại;

- Nhập khẩu gạo: Phải có giấy phép của Bộ Thương mại.

- Nhập khẩu rượu: thực hiện theo Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại về hoạt động kinh doanh mặt hàng rượu và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 2982/TCHQ-GSQL ngày 02/6/1999.

- Nhập khẩu trứng gia cầm: thực hiện theo quy định tại Công văn số 1569/TM-XNK ngày 17/4/1999 và số 1653/TM-XNK ngày 21/4/1999 của Bộ Thương mại và Công văn số 2906/TCHQ-GSQL ngày 29/5/1999 của Tổng cục Hải quan.

- Về nhập khẩu phôi thép: doanh nghiệp có cơ sở cán thép được Bộ Công nghiệp xác nhận đủ điều kiện sản xuất, bảo đảm chất lượng sản xuất thì được nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu theo nhu cầu sản xuất.

4. Nhập khẩu linh kiện IKD xe ô tô, xe hai bánh gắn máy các loại thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg và Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện theo đúng quy định của Bộ Khoa học, Công nghệ môi trường về tỷ lệ nội địa hoá chất đối với các sản phẩm khi nhập khẩu.

5. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chịu sự quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp được xuất nhập khẩu theo danh mục và các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng sử dụng do các Bộ quản lý chuyên ngành quy định, không cần giấy phép hoặc văn bản duyệt cho từng mặt hàng, lô hàng, chuyến hàng như trước đây. Từ ngày 01/4/2000 nếu các Bộ, Ngành quản lý chuyên ngành chưa công bố danh mục và quy định tiêu chuẩn những loại hàng quản lý chuyên ngành của từng Bộ, ngành thì doanh nghiệp được xuất nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp.

6. Tại Điều 16, Quyết định 242/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 được áp dụng chung cho cả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá chính ngạch, tiểu ngạch và hàng phi mậu dịch. Riêng về chính sách xuất nhập khẩu hàng phi mậu dịch, Tổng cục sẽ có Thông tư hướng dẫn riêng.

Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2000.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt đến các đơn vị cơ sở để đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/2000/TT-BTM ngày 21/02/2000 của Bộ Thương mại và nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Tổng cục những phát sinh, vướng mắc (nếu có) để có chỉ đạo giải quyết.

 

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc điều hành XNK hàng hoá năm 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149