Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 237/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 24/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 237/1999/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO, NHẬP KHẨU PHÂN BÓN NĂM 2000

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

I. VỀ XUẤT KHẨU GẠO

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu định hướng xuất khẩu gạo trong năm 2000 ở mức 4,30 triệu tấn, không kể gạo sản xuất ở khu vực miền Bắc và miền Trung và phân bổ như sau:

a) Các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh 2,90 triệu tấn (bao gồm các doanh nghiệp nhà nước đầu mối xuất khẩu gạo thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo là thành viên trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam; doanh nghiệp đầu mối thuộc các thành phần kinh tế khác trên địa bàn này).

b) Các Tổng công ty, Công ty của Trung ương, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến gạo xuất khẩu: 1,20 triệu tấn.

c) Các doanh nghiệp ngoài đầu mối (của tất cả các thành phần kinh tế) tìm được thị trường mới: 0,20 triệu tấn.

Chỉ tiêu định hướng nêu tại điểm a và b Điều này được giao ngay một lần để triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 (như phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Về việc giao chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm 2000:

a) Việc phân bổ và điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu gạo cho các đơn vị nêu ở mục a Điều 1 Quyết định này do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cụ thể trong phạm vi tổng chỉ tiêu định hướng được giao cho các tỉnh, thành phố. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo.

Việc ủy thác xuất khẩu được thực hiện theo Điều 9, mục 2 Chương 1, Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ. Bộ Thương mại có hướng dẫn chung để thực hiện.

b) Việc phân bổ và điều chỉnh chỉ tiêu cho các đơn vị nêu ở mục b, Điều 1 Quyết định này do Bộ Thương mại thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định cụ thể.

c) Giao Bộ Thương mại xem xét cho phép các doanh nghiệp ngoài đầu mối xuất khẩu gạo tìm được thị trường mới xuất khẩu trên cơ sở các hợp đồng cụ thể, có giá cả và các điều kiện thương mại tốt.

Điều 3. Xuất khẩu gạo sản xuất ở các tỉnh khu vực phía Bắc và miền Trung:

Khuyến khích xuất khẩu gạo sản xuất ở khu vực các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có khách hàng và thị trường được xuất khẩu gạo tại các cảng miền Bắc và miền Trung. Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể trên cơ sở đảm bảo ổn định thị trường tiêu dùng trong nước và hiệu quả xuất khẩu.

Điều 4. Về điều hành và định hướng thị trường:

Để ổn định và đảm bảo cho các thị trường tập trung, Bộ Thương mại chủ trì cùng Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (được thành lập theo Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ) cùng Hiệp Hội lương thực Việt Nam chịu trách nhiệm cử doanh nghiệp đầu mối đại diện giao dịch, ký hợp đồng và phân giao chỉ tiêu thực hiện các hợp đồng này cho các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo thực hiện, đảm bảo công khai, có hiệu quả.

Giao Bộ Thương mại sớm xúc tiến việc ký các văn bản thỏa thuận cấp Chính phủ đối với những thị trường tập trung nêu trên, nhằm từng bước tăng dần số lượng gạo Việt Nam xuất khẩu trực tiếp vào các thị trường này.

Điều 5. Đối với gạo xuất khẩu theo kế hoạch trả nợ, viện trợ và thanh toán hàng nhập khẩu của Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bố trí cụ thể và thông báo cho Bộ Thương mại biết để Bộ Thương mại giao cho doanh nghiệp đầu mối đại diện giao dịch, ký hợp đồng với từng nước. Bộ Thương mại và Ban chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón và Hiệp Hội lương thực Việt Nam tổ chức phân giao hợp đồng đã ký cho các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo thực hiện, đảm bảo công khai, có hiệu quả.

II. VỀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN.

Điều 6. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhập khẩu phân bón thuộc các thành phần kinh tế nhập khẩu các loại phân bón được phép tiêu thụ tại Việt Nam theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh phân bón của mình, nhà nước không bù lỗ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Bộ Thương mại thông báo nhu cầu phân bón các loại của từng vụ, từng vùng và giá cả phân bón trên thị trường thế giới để các doanh nghiệp có kế hoạch chủ động nhập và kinh doanh phân bón cho phù hợp, có hiệu quả.

Điều 7. Việc nhập khẩu phân bón NPK, phân lân nung chảy, Supe lân chỉ được phép thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2000, sau khi thuế suất thuế nhập khẩu (hoặc mức phụ thu) đối với các loại phân bón này được điều chỉnh. Giao Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thuế suất thuế nhập khẩu (hoặc mức phụ thu) để thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2000.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Căn cứ Quyết định này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định giao chỉ tiêu xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh, thành phố tại mục a Điều 1 Quyết định này và thông báo cho Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón, Tổng cục Hải quan và các cơ quan hữu quan biết để phối hợp điều hành.

Việc giao bổ sung chỉ tiêu xuất khẩu gạo (ngoài chỉ tiêu định hướng đã được giao từ đầu năm) đối với các doanh nghiệp nêu tại mục a Điều 1 Quyết định này, do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định sau khi thỏa thuận với Bộ Thương mại và thông báo để Tổng cục Hải quan biết; đối với các doanh nghiệp nêu tại mục b Điều 1 Quyết định này, do Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định và thông báo để Tổng cục Hải quan biết.

Điều 9. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố, Bộ trưởng các Bộ căn cứ chỉ tiêu định hướng xuất khẩu gạo được giao, nhu cầu phân bón các loại (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn) trực tiếp điều hành việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón của các doanh nghiệp trực thuộc; đảm bảo kịp thời tiêu thụ hết lúa hàng hóa với giá có lợi cho nông dân, đảm bảo mức giá sàn khi được Chính phủ công bố; đảm bảo bình ổn giá lương thực, giá phân bón các loại trên thị trường nội địa và xuất nhập khẩu có hiệu quả.

Điều 10. Hạn ngạch xuất khẩu gạo và hạn mức nhập khẩu phân bón đã được giao trong năm 1999 có hiệu lực thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 1999.

Đối với các hợp đồng đang thực hiện của năm 1999, được phép tiếp tục thực hiện và tính vào chỉ tiêu của năm 2000.

Điều 11. Giao Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt nam và Ban Vật giá Chính phủ, thông báo, hướng dẫn tình hình thị trường và giá cả thị trường thế giới; tổng hợp và hướng dẫn giá giao dịch để các doanh nghiệp tham khảo nhằm bảo đảm hiệu quả kinh doanh, tránh tình trạng bị ép giá.

Điều 12. Căn cứ Quyết định này, Quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của Bộ trưởng Bộ Thương mại về giao chỉ tiêu xuất khẩu gạo cụ thể cho các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn chung để cơ quan Hải quan địa phương làm thủ tục xuất khẩu.

Điều 13. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại bố trí các nguồn vốn, bảo đảm cho các doanh nghiệp vay đủ vốn và kịp thời để mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón. Trường hợp Ngân hàng Thương mại không đủ nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước có biện pháp hỗ trợ để Ngân hàng Thương mại có đủ vốn cho vay.

Điều 14. Giao Ban Vật giá Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, căn cứ tình hình sản xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giá sàn trước vụ thu hoạch và cơ chế tài chính bảo đảm thực hiện mức giá sàn đã được quyết định trên.

Điều 15. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Vật giá Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón, Chủ tịch Hiệp Hội lương thực Việt Nam định kỳ báo cáo kết quả thực hiện việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón lên Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị những giải pháp cần thiết để đảm bảo nhu cầu phân bón cho sản xuất và tiêu thụ hết lúa hàng hóa cho nông dân.

Điều 16. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 01

GIAO CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU GẠO NĂM 2000
(Kèm theo Quyết định số: 237/1999/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999)

Đơn vị tính: 1000 tấn

STT

Tỉnh, doanh nghiệp

Số lượng

A

Địa phương

2.900

1

An Giang

480

2

Cần Thơ

450

3

Đồng Tháp

300

4

Long An

240

5

Vĩnh Long

300

6

Kiên Giang

200

7

Tiền Giang

310

8

Trà Vinh

110

9

Sóc Trăng

250

10

Bạc Liêu

60

11

Cà Mau

60

12

Bến Tre

30

13

Thành phố Hồ Chí Minh

110

 

 

 

B

Các doanh nghiệp Trung ương và ĐTNN

1.200

C

Các doanh nghiệp ngoài đầu mối

200

 

Tổng cộng

4.300

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.237/1999/QD-TTg

Hanoi, December 24, 1999

 

DECISION

ON THE MANAGEMENT OF RICE EXPORT AND FERTILIZER IMPORT IN THE YEAR 2000

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Minister of Trade and Minister of Agriculture and Rural Development,

DECIDES

I. ON THE RICE EXPORT

Article 1.- To approve the orientated rice export quota for the year 2000 at the level of 4.30 million tons, excluding rice produced in the Northern and Central Vietnam, which shall be allocated as follows:

a/ Designated rice exporting enterprises in the Mekong river delta provinces and Ho Chi Minh City shall be given 2.90 million tons (including designated rice exporting State enterprises under the People's Committees of the Mekong river delta provinces and Ho Chi Minh City, designated rice exporting enterprises being members of the Southern Food Corporation, and designated enterprises of other economic sectors in such localities).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ For undesignated enterprises (of all economic sectors) that hale found new markets: 0.20 million tons.

The orientated quotas specified in Points a and b of this Article shall be allocated at one time for performance as from January 1st, 2000 (according to Appendix 01 enclosed herewith).

Article 2. - Regarding the allocation of rice export quotas for the year 2000:

a/ The allocation and readjustment of rice export quotas to units mentioned in Clause a, Article 1 of this Decision shall be considered and decided by the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities within the total orientated quota allocated to such provinces and centrally-run cities. The presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall allocate quotas only to designated rice exporting enterprises.

The consigned export shall comply with Article 9, Section 2, Chapter 1, the Government’s Decree No.57/1998/ND-CP of July 31, 1998. The Ministry of Trade shall provide general guidance for implementation.

b/ The allocation and readjustment of quotas for the units mentioned in Clause b, Article 1 of this Decision shall be specifically decided by the Ministry of Trade after consulting the Ministry of Agriculture and Rural Development.

c/ The Ministry of Trade is assigned to consider and allow undesignated rice exporting enterprises that have found new outlets to export rice on the basis of specific contracts with good prices and commercial conditions.

Article 3.- Export of rice produced in the provinces of Northern and Central Vietnam:

To encourage export of rice produced in the provinces of Northern and Central Vietnam. Enterprises of all economic sectors that have their own customers and markets shall be allowed to export rice at ports in Northern and Central Vietnam. The Ministry of Trade shall provide specific guidance on the basis of ensuring the stability of the domestic consumption market and export efficiency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In order to stabilize and sustain the concentrated markets, the Ministry of Trade shall assume the prime responsibility and coordinate with the Steering Committee for Rice Export and Fertilizer Import Management (set up under the Prime Minister's Decision No.20/1999/QD-TTg of February 13, 1999) and the Vietnam Food Association in nominating designated enterprises to represent them in conducting transactions, signing contracts and allocating quotas for the performance of such contracts to the designated rice exporting enterprises, ensuring publicity and efficiency.

The Ministry of Trade is assigned to soon proceed with the signing of Governmental agreements with the above-said concentrated markets, in order to gradually increase the volume of Vietnamese rice exported directly thereto.

Article 5. - For rice exported under plans for debt repayment, aids and/or payment for the Government’s import goods, the Ministry of Planning and Investment is assigned to coordinate with the Ministry of Finance in specifically allocating quotas therefor and notifying the Ministry of Trade thereof, so that the latter can allocate them to the designated enterprises that act as representatives in conducting transactions and signing contracts with each country. The Ministry of Trade, the Steering Committee for Rice Export and Fertilizer Import Management and the Vietnam Food Association shall organize the assignment of the already signed contracts to the designated rice exporting enterprises, ensuring publicity and efficiency.

II. ON THE FERTILIZER IMPORT

Article 6.- The designated enterprises of different economic sectors engaged in the fertilizer import business that import fertilizer of various kinds shall be allowed to sell imported fertilizer in Vietnam according to the production and business demand and shall have to take self-responsibility for their fertilizer trading efficiency, the State shall not subsidize losses.

The Ministry of Agriculture and Rural Development shall coordinate with the Ministry of Trade in publicizing the demand for assorted fertilizers of each crop, each region and the fertilizer prices on the world market, so that enterprises can take initiatives in devising their plans for appropriate and efficient fertilizer import and trading.

Article 7.- The import of NPK, calcined phosphate and/or superphosphate may be effected only from April 1st, 2000, after the import tax rate(s) (or surtax rate(s)) applicable to such kinds of fertilizer are readjusted. The Ministry of Finance and the Government Pricing Committee are assigned to propose as soon as possible such import tax rate(s) for surtax rate(s)) to the Prime Minister for decision for implementation from April 1st, 2000.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 8.- Basing themselves on this Decision, the presidents of the People's Committees of the Mekong river delta provinces and Ho Chi Minh City shall issue decisions to allocate rice export quotas to the designated rice exporting enterprises in their respective localities as specified in Clause a, Article 1 of this Decision and notify the Ministry of Trade, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Steering Committee for Rice Export and Fertilizer Import Management, the General Department of Customs and the concerned agencies thereof for coordinated management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- The presidents of the provincial/municipal People's Committees and the ministers shall base themselves on the orientated rice export quotas allocated to them and demands for assorted fertilizers (under the Ministry of Agriculture and Rural Development's guidance) to personally manage the rice export and fertilizer import by their attached enterprises, in order to ensure the timely purchase of the whole commercial rice volume at prices lucrative to peasants, the observance of the floor price announced by the Government, and the stability of prices of food and fertilizer of all kinds on the domestic market as well as efficient export and import thereof.

Article 10.- The rice export quotas and fertilizer import limits allocated in 1999 shall be effective till the end of December 31, 1999.

The 1999 contracts, which have been being performed, shall be allowed for continued performance and counted into the 2000 quotas.

Article 11. - The Steering Committee for Rice Export and Fertilizer Import Management is assigned to coordinate with the Vietnam Food Association and the Government Pricing Committee in publicizing and providing guides to the world market situation and prices; synthesizing and guiding transaction prices for reference by enterprises, in order to ensure business efficiency and avoid the state of being imposed with unfair prices.

Article12.- Basing itself on this Decision in decisions of the presidents of the People's Committee of the concerned provinces aid centrally-run cities or the Minister of Trade on allocation of specific rice export quotas to enterprises, the General Department of Customs shall provide general guidance to the local customs authorities for carrying out the export procedures.

Article13.- The State Bank shall direct the commercial banks to arrange capital sources and ensure sufficient and timely loans for enterprises to purchase paddy and rice and import fertilizer. In cases where commercial banks have not enough capital sources, the State Bank shall devise measures to support such commercial banks to acquire enough lending capital source.

Article14.- The Government Pricing Committee shall coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development, the State Bank of Vietnam and the Ministry of Finance in studying the production situation and proposing the Prime Minister to decide the floor price level before the harvest and the financial mechanism to ensure the observance of the approved floor price level.

Article 15. - The Ministers of Agriculture and Rural Development, Trade, Planning and Investment, and Finance, the Governor of the State Bank of Vietnam, the Director of the Government Pricing Committee, the presidents of the People's Committees of the concerned provinces and centrally-run cities, the Head of the Steering Committee for Rice Export and Fertilizer Import Management and the Chairman of the Vietnam Food Association shall have to periodically report the result of rice export and fertilizer import to the Prime Minister and propose necessary measures to satisfy demand for fertilizer for production and to purchase the whole commercial paddy volume from peasants.

Article16.- This Decision takes effect after its signing. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall hale to guide and implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Cong Tan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 về điều hành xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.599
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84