Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1085/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí MEGARIVE P và MEGADRIVE S” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1085/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 25/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/TCHQ-TXNK
V/v trả Đơn đề nghị định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH dung dịch Khoan M-I Việt Nam.
(Đ/c: 99 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 24/M-IVN và đơn số 25/M-IVN ngày 13/2/2019 của Công ty TNHH dung dịch Khoan M-I Việt Nam (Công ty) đề nghị xác định trước mã s đối với các mặt hàng “Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí MEGARIVE P và MEGADRIVE S”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018:

“2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã s, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng;”

Ngày Công ty nộp hồ sơ là ngày 18/2/2019. Tại các Đơn đề nghị của Công ty thì “Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa” tại mục 16 Công ty không ghi thời gian dự kiến nhập khẩu.

Đối chiếu với khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP nêu trên thì các Hồ sơ xác định trước mã số của Công ty không đủ điều kiện do không đáp ứng quy định về thời hạn nộp đủ hồ sơ.

Đồng thời tại các Mục 8, 13, 14, 17, 18 và Mục 19 của các Đơn đề nghị xác định trước mã số Công ty không điền đầy đủ thông tin về hàng hóa liên quan đến: Quy trình sản xuất, mẫu hàng hóa, tài liệu kỹ thuật, chứng thư giám định.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên và mẫu hàng kèm theo để Công ty TNHH dung dịch Khoan M-I Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - L.Anh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1085/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí MEGARIVE P và MEGADRIVE S” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.447

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217