Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1042/BTC-CST năm 2014 nhập khẩu xe ô tô miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1042/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/BTC-CST
V/v nhập khẩu xe ô tô miễn thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Bộ Tài chính nhận được công văn số 577/2013/CV-LDHV ngày 31/12/2013 của Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân về việc nhập khẩu xe ô tô miễn thuế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh GPĐT:

Theo GCNĐT của Công ty số 48/GP-HD ngày 11/10/2004 và 48/GCNĐC1-HD ngày 13/09/2006 của UBND tỉnh Hải Dương thì thời hạn hoạt động của Doanh nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cấp GPĐT, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định sửa đổi số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP. Trường hợp nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo GCNĐT số 041022000036 cấp ngày 18/04/2008 và các GCNĐT sửa đổi, bổ sung thì các ưu đãi về thuế vẫn được giữ như GCNĐT số 48/GP-HD nêu trên để đảm bảo Luật Đầu tư.

Căn cứ Khoản 3 Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Đầu tư thì các dự án đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn; Trong trường hợp này Công ty điều chỉnh tiến độ thực hiện, không điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án nên không cần phải cấp lại GCNĐT và Thông báo số 341/TB-UBND của UBND tỉnh Hải Dương (nơi cấp Giấy CNĐT) chấp nhận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của Công ty đến 31/12/2013 hoàn thành tổng vốn đầu tư đã đăng ký là 5500.000 USD là phù hợp để thực hiện tiếp tục việc đầu tư dự án.

2. Về việc miễn thuế nhập khẩu 4 chiếc xe ô tô:

Căn cứ khoản 2, Điều 16 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu thì "Các doanh nghiệp đăng ký lại, đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư theo Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ghi trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp trước thời điểm đăng ký lại, đăng ký đổi Giấy Chứng nhận đầu tư".

Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận đầu tư (năm 2008) theo quy định của Nghị định 101/2006/NĐ-CP nên được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP như trong giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp năm 2004.

Công ty đã được cấp Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu số 46/ĐTGC-TH ngày 30/9/2009 và đang làm thủ tục nhập khẩu 04 chiếc còn lại thuộc Danh mục này (về cảng Hải Phòng ngày 23/12/2013) và đã đăng ký tờ khai hải quan ngày 27/12/2013 là phù hợp với tiến độ của Dự án mà UBND tỉnh Hải Dương cho phép tại Thông báo số 341/TB-UBND nên được miễn thuế nhập khẩu. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quyết định tại Điều 100 của Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Về vấn đề xác nhận của Bộ KHCN về 4 chiếc xe trên thuộc dây chuyền thiết bị đồng bộ:

Theo quy định của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP thì việc miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân (ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên) không cần có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự án đầu tư của Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân được cấp GCNĐT số 48/GP-HD ngày 11/10/2004 theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nên được miễn thuế nhập khẩu đối với 04 chiếc xe trên mà không cần có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ xác nhận các phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ là hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án khuyến khích đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP). Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 1354/BKHCN-ĐTG ngày 08/06/2009 trả lời Bộ Tài chính theo đúng quy định của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP , Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân được biết liên hệ với cơ quan Hải quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1042/BTC-CST năm 2014 nhập khẩu xe ô tô miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.072

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113