Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1002/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện giám sát đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan, hàng tạm nhập tái xuất sang tải tại cảng Việt Trì do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1002/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 20/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1002/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện giám sát đối với hàng hóa gửi KNQ, hàng TNTX sang tải tại cảng Việt Trì

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 24.12/TNHHNS-XNK ngày 24/12/2018 của Công ty TNHH Ngọc Sơn có trụ sở tại s 39 Phan Chu Trinh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn việc giám sát đối với mặt hàng quặng sắt và các loại quặng khác dạng rời, đã qua sơ chế, từ Lào, Ấn Độ, Australia, Nam Phi... về Việt Nam theo loại hình gửi kho ngoại quan hoặc kinh doanh tạm nhập tái xuất, sang tải tại cảng Việt Trì để tái xuất sang Trung Quốc.

Căn cứ Luật Hải quan 2014; Căn cứ Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương; Căn cứ Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; trên cơ sở báo cáo đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số 195/HQHN-GSQL ngày 22/01/2019 kèm Biên bản kiểm tra về các điều kiện hạ tầng, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến sang tải, thay đổi phương tiện của Công ty TNHH Ngọc Sơn (thuộc cảng Việt Trì) đã đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cảng thủy nội địa Việt Trì chưa được Tổng cục Hải quan quyết định công nhận địa điểm kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu và tại địa điểm này chỉ được thực hiện việc tập kết để chuyển tải, thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa từ sà lan sang phương tiện đường bộ theo quy định của pháp luật. Hàng hóa trong thời gian tập kết, chuyển sang phương tiện vận tải khác phải chịu sự giám sát hải quan theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; phương tiện vận tải hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan khi sang tải phải đảm bảo điều kiện đ niêm phong hải quan theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;

2. Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ biên chế hiện có, chỉ đạo Chi cục Hải quan Việt Trì bố trí lực lượng, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật đảm bảo giám sát, quản lý việc sang tải, thay đổi phương tiện đối với mặt hàng quặng sắt và các loại quặng khác dạng rời, đang chịu sự giám sát hải quan tại cảng Việt Trì theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác giám sát hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan giữa các Chi cục Hải quan thực hiện bàn giao bằng Biên bản theo mẫu số 10/BBBG/GSQL tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, cụ thể:

a) Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi: Niêm phong hàng hóa, lập Biên bản theo mẫu số 10/BBBG/GSQL (03 niên), lưu 01 bản tại Chi cục, giao cho người khai hải quan 02 bản để vận chuyển cùng hàng hóa và bàn giao cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa chuyển đến để làm tiếp thủ tục theo quy định.

b) Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến: Tiếp nhận Biên bản bàn giao từ người khai hải quan, kiểm tra các thông tin trên Biên bản bàn giao, kiểm tra tình trạng niêm phong, đối chiếu số niêm phong với Biên bản bàn giao; kết quả phù hợp thì xác nhận trên 02 Biên bản bàn giao, Lưu 01 bản tại Chi cục, giao 01 bản cho người khai hải quan, đồng thời FAX hồi báo cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyn đi.

c) Trường hợp hàng hóa tiếp tục vận chuyển đến địa điểm khác để sang tải hoặc đến cửa khu xuất khác thì thực hiện nội dung công việc của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Ngọc Sơn biết, thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo Tổng cục để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Ngọc Sơn số 39 Phan Chu Trinh, thành phố Lào
Cai (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1002/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện giám sát đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan, hàng tạm nhập tái xuất sang tải tại cảng Việt Trì do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144