Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3765/GSQL-GQ5 năm 2018 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 3765/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 22/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3765/GSQL-GQ5
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1817/HQBP-NV ngày 25/10/2018 và công văn số 1395/HQBP-NV ngày 16/08/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa gửi kho ngoại quan đã được quy định tại Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

2. Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu và Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu theo giấy phép, có điều kiện được quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (phụ lục I, phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định).

Trường hợp mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha), Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6007/TCHQ-GSQL ngày 28/5/2014 hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng thuốc lào Ả rập.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên đề hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5.hoapt2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3765/GSQL-GQ5 năm 2018 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49