Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 924/BXD-PC của Bộ xây dựng về việc trả lời Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2006 Về các công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Số hiệu: 924/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 924/BXD-PC
V/v: trả lời TCT Đường sắt Việt Nam Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2006 về các công trình chỉ lập BCKTKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 841/ĐS-CSHT ngày 24/4/2006 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Thông tư 08/2005/TT-BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 16/2005/NĐ-CPKhoản 1 Mục V phần I của Thông tư 08/2005/TT-BXD, các công trình không phải lập dự án mà chỉ lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt, bao gồm:

- Công trình xây dựng cho Mục đích tôn giáo;

- Công trình xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng;

- Công trình hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách không nhằm Mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và đã có chủ trương đầu tư hoặc đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư hàng năm;

- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đã có chủ trương đầu tư và rõ hiệu quả đầu tư, có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng;

- Các công trình xây dựng khác không thuộc các trường hợp nêu trên có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng, tuỳ từng trường hợp cụ thể người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và làm rõ tính hiệu quả trước khi quyết định đầu tư xây dựng công trình.

2. Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án, trừ những trường hợp sau đây:

- Công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định;

- Các công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ của dân quy định tại Khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiên cứu áp dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 924/BXD-PC của Bộ xây dựng về việc trả lời Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2006 Về các công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211