Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 92/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 92/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 04/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 22/BQL-TL ngày 21/5/2018 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình như Quý cơ quan mô tả tại văn bản nêu trên là công trình đê và kè bảo vệ đê. Theo quy định tại Phụ lục I - Phân loại công trình xây dựng của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình nêu trên thuộc lĩnh vực công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo quy định tại Khoản 2, 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang căn cứ tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn sử dụng, nhóm dự án để xác định thẩm quyền thẩm định dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang nghiên cứu vận dụng triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- UBND huyện Kbang;
- Các Sở: XD, NN và PTNT tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, HĐXDĐTB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 92/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169