Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5300/UBND-CN1 ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 5300/UBND-CN1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5300/UBND-CN1
“v/v Ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và cho chủ đầu tư các dự án ĐTXD công trình”

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

Kinh gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố và thị xã;
- Các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

 

Căn cứ điều 60 của Luật Đấu thầu, để giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm cho chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (theo Phạm vi điều chỉnh nêu tại khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu) do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Ủy quyền cho chủ đầu tư các dự án ĐTXD nêu trên phê duyệt hồ sơ mời thầu trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư phải được gửi đến cho UBND tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan để quản lý và theo dõi.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức phê duyệt hồ sơ mời thầu theo đúng trình tự, quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền tại văn bản này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5300/UBND-CN1 ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.264
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211