Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 48/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Khắc Hiên
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/BXD-KSTK
V/v: Trả lời công văn số 48/ĐT-Cty của Công ty CP Sơn-Dũng-Bảo

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần sơn-Dũng-Bảo

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 48/ĐT-CTy ngày 21/8/2006 của Công ty Cổ phần Sơn-Dũng-Bảo đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vướng mắc trong việc lập, thẩm định thiết kế cơ sở thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu du lịch sinh thái Bãi Môn-Mũi Điện tỉnh Phú Yên và công văn số 88/BC-SXD ngày 08/9/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên báo cáo về việc thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án nêu trên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu du lịch sinh thái Bãi Môn-Mũi Điện tỉnh Phú Yên là dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn huy động và vốn vay ngân hàng thương mại; các công trình thuộc Dự án là công trình công cộng, cấp 2, 3, 4. Theo các quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi là Nghị định số 16/2005/NĐ-CP), trình tự lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cho một dự án nhóm B được thực hiện như sau:

+ Dự án Nhóm B không phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình để xin phép đầu tư. Nếu Dự án chưa có trong quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì trước khi lập Dự án phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch;

+ Chủ đầu tư lập Dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở của Dự án.

+ Chủ đầu tư trình thiết kế cơ sở kèm theo thuyết minh Dự án lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên) để thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định (Khoản 8, Điều 9, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP);

+ Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình (Điều 9 và Điều 11, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP);

- Về nội dung thẩm định thiết kế cơ sở do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên thực hiện:

+ Về cơ bản, nội dung thẩm định thiết kế cơ sở do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên thực hiện theo đúng các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật. Đối với các yêu cầu như thể hiện màu sắc công trình, vật liệu hoàn thiện và bản vẽ thiết kế một số hạng mục phụ như trạm bơm, trạm điện, cổng, tường rào ... Chủ đầu tư có thể thực hiện ở các bước thiết kế tiếp theo;

+ Theo quy định tại mục IV, phần I và Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ, nội dung thẩm định thiết kế cơ sở bao gồm cả việc kiểm tra năng lực hoạt động của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế. Vì vậy, trong hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế kết cấu.

- Theo Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, hồ sơ thiết kế cơ sở của Dự án cơ bản đủ điều kiện để xem xét, phê duyệt cùng với Dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo quy định hiện hành, việc xem xét. phê duyệt Dự án thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. Trước khi phê duyệt Dự án, Chủ đầu tư cần kiểm tra điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế kết cấu theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc lập, thẩm định thiết kế cơ sở thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu du lịch sinh thái Bãi Môn-Mũi Điện tỉnh Phú Yên. Công ty Cổ phần Sơn-Dũng-Bảo căn cứ ý kiến trên để thực hiện các công việc tiếp theo cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình.


Nơi nhận :
- Như trên
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên (để b/c)
- UBND tỉnh Phú Yên
- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Yên
- Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
- Lưu: VP, PC, KSTK.

T/L BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KSTKXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Khắc Hiên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 48/BXD-KSTK ngày 28/09/2006 của Bộ Xây dựng về việc Trả lời công văn số 48/ĐT-CTy của Công ty CP Sơn-Dũng-Bảo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.223

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!