Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 456/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 456/BXD-XL
V/v: Giải thích Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Sở Giao thông công chính Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 380/CV-GTCC ngày 22/3/2005 của Sở Giao thông công chính Hà Nội về việc "đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ". Sau khi xem xét các nội dung nêu trong văn bản nói trên của quý Sở, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về công tác thẩm định chi phí chuẩn bị đầu tư nguồn vốn ngân sách:

Trong Nghị định số 16/2005/NĐ-CP không có công việc "thẩm định chi phí chuẩn bị đầu tư nguồn vốn ngân sách". Trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thì lệ phí thẩm định dự án, thiết kế cơ sở do Bộ Tài chính quy định sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng (theo khoản 10 Điều 9 của Nghị định này). Việc Sở Giao thông công chính từ trước đến nay đã triển khai và thực hiện thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư không liên quan gì đến thẩm quyền của quý Sở tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nhóm B, C xây dựng tại địa phương.

2. Về công tác thẩm định thiết kế cơ sở:

a) Đối với các dự án nhóm C chưa có trong quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng được duyệt: Theo khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP việc đầu tư xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng. Theo nguyên tắc đó, đối với các dự án chưa có trong quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì trước khi lập dự án phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch.

b) Hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt dự án theo mẫu tại phụ lục số 2 kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP .

- Dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

- Nhiệm vụ thiết kế của dự án.

- Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.

- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với dự án yêu cầu thi tuyển thiết kế kiến trúc.

- Tài liệu khảo sát để lập thiết kế cơ sở.

c) Đối với dự án nhóm B, C, để đánh giá sự phù hợp quy mô xây dựng, công suất thiết kế, cấp công trình ... cần so sánh với chủ trương đầu tư của cấp quyết định đầu tư, các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, thuyết minh của dự án, các yêu cầu của chủ đầu tư.

d) Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP. Thiết kế cơ sở theo quy định của Luật Xây dựng phải thể hiện các giải pháp thiết kế bảo đảm đủ điều kiện lập tổng mức đầu tư, do đó khi thẩm định thiết kế cơ sở phải phối hợp với thẩm định thuyết minh trong đó có phần thẩm định tổng mức đầu tư.

đ) Đối với công trình thuộc dự án không có yêu cầu thi tuyển thiết kế kiến trúc thì tổ chức tư vấn được chọn phải lập các phương án thiết kế để chủ đầu tư lựa chọn phương án thiết kế tối ưu làm căn cứ thiết kế cơ sở. Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn trong Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chuyển tiếp.

Đề nghị Sở Giao thông công chính Hà Nội nghiên cứu các ý kiến trên, căn cứ Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ XL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 456/BXD-XL ngày 01/04/2005 giải thích Nghị định 16/2005/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.590

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!