Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2251/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2251/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2251/VPCP-CN
V/v Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 1216/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2007; ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 769/BXD-KTQH ngày 17 tháng 4 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2390/BKH-KCHT&ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 4911/BTC-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2007 về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2025. UBND thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập, thẩm định, trình duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố theo đúng quy định hiện hành.

- Việc lựa chọn tư vấn lập đồ án quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg (ngày 11/4/2007) về các trường hợp đặc biệt chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng.

- Về việc mời chuyên gia tư vấn nước ngoài tham gia lập điều chỉnh Quy hoạch chung: UBND thành phố Đà Nẵng làm rõ về kinh phí, phạm vi, nội dung công việc của tư vấn nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về vốn lập đồ án điều chỉnh quy hoach nêu trên được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH; Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2251/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66