Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1556/SXD-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 27/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1556/SXD-XD
V/v rà soát, quy định lộ trình, lập danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì.

Long An, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải Long An;
- S Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Long An;
- S Văn hóa Thể thao Du lịch Long An;
- Sở Thông tin và Truyền thông Long An;
- S Công Thương Long An;
- S Y tế Long An;
- Cục thuế Long An;
- Cục hải quan Long An;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An;
- Bộ chỉ huy b đội biên phòng Long An;
- Công an tỉnh Long An;
- Trung tâm phát triển quỹ đất Long An;
- Ban Quản lý dự án Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình Y tế;
- Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố;
- Cty cấp nước Long An;
- Công ty TNHH công trình đô thị các huyện;
- Điện lực Long An;
- Điện lực các huyện, thành phố.

 

Căn cứ công văn số 1295/BXD-GĐ ngày 06/8/2012 của Bộ Xây dựng v/v rà soát quy định lộ trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì (đính kèm);

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn s 1479/VP.UBND-CN ngày 13/8/2012 v/v rà soát và quy định lộ trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì.

Sở Xây dựng Long An đề nghị các đơn vị nêu trên rà soát, lập danh sách (theo biểu mẫu đính kèm) các công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III do mình quản lý đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 01/10/2012 để Sở Xây dựng tổng hp báo cáo về Bộ Xây dựng.

- Các Phòng Kinh tế Hạ tầng ngoài các công trình dân dụng do Ban Quản lý dự án huyện quản lý còn lập danh sách công trình giao thông trong các đô thị, nghĩa trang đô thị.

- Các Cty điện lực lập danh sách các công trình chiếu sáng công cộng.

- Cty cấp nước Long An và các Cty công trình đô thị lập danh sách các công trình: khai thác nước thô, trạm bơm nước thô, công trình xử lý nước sạch, trạm bơm nước sạch, bể chứa nước sạch, tuyến ống cấp nước, đài nước.

Cấp của công trình căn cứ vào Thông tư 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 về phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Thời hạn để lập quy trình bảo trì trong danh sách các đơn vị cung cấp đối với công trình cấp II, III đến hết ngày 31/12/2012.

Sau thời gian này Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hp các ngành kiểm tra việc lập quy trình bảo trì đối với các công trình này.

Rất mong các đơn vị gửi danh sách và lập quy trình bảo trì đúng thời hạn nêu trên.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, XD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1556/SXD-XD ngày 27/08/2012 rà soát, quy định lộ trình, lập danh sách công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!