Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 14/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật XD, Luật Đấu thầu

Số hiệu: 14/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Chu Văn Chung
Ngày ban hành: 18/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/BXD-PC
V/v: thực hiện Luật XD,Luật Đấu thầu

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc Đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 638/CV-DA ngày 28/7/2006 của Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội về việc giải đáp một số thắc mắc về Luật Đấu thầu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Những vướng mắc liên quan đến Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu đề nghị Quý Công ty gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thì theo quy định của Luật Xây dựng, chủ đầu tư được tự thực hiện công việc thuộc dự án khi đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định đối với công việc đó, cụ thể: chủ đầu tư được tự thực hiện lập dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 của Luật Xây dựng, thiết kế xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật Xây dựng. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại chương V của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội nghiên cứu áp dụng.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Lưu VP, XL, VKT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ


 
 
Chu Văn Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật XD, Luật Đấu thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.697
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213