Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 135/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 29/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 135/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu cho công trình Bảo tàng Hà Nội

Hà Nội, ngày 29  tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 1744/CV-VHTT ngày 19/10/2007 của Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội xin ý kiến về việc áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài cho công trình Bảo tàng Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài cần đảm bảo sự đồng bộ, tuân thủ "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Các tiêu chuẩn cấp quốc gia của các nước châu âu đáp ứng yêu cầu của Quy chế nêu trên, có thể áp dụng cho công trình Bảo tàng Hà Nội. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải áp dụng các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng của Việt Nam về Điều kiện tự nhiên và số liệu khí hậu xây dựng, an toàn và phòng chống cháy cho công trình xây dựng.   

-Tại Khoản 1, Điều 6 của Quy chế đã quy định: Người quyết định đầu tư xem xét và có thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đáp ứng nguyên tắc và Điều kiện đã qui định. Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội là chủ đầu tư công trình Bảo tàng Hà Nội ra quyết định áp dụng tiêu chuẩn nêu trên.

- Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội gửi Quyết định áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho công trình Bảo tàng Hà Nội và bản sao tiêu chuẩn kèm theo về Bộ Xây dựng để phối hợp quản lý.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên 
- Lưu VP, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
Nguyễn Trung Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 135/BXD-KHCN ngày 29/10/2007 việc áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài cho công trình Bảo tàng Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113