Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 05/BXD-QHKT năm 2015 hướng dẫn thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, huyện Đức Phổ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 05/BXD-QHKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Chí Ngọc
Ngày ban hành: 13/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BXD-QHKT
V/v hướng dẫn thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, huyện Đức Phổ

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 50/SXD-KTQH&ĐT ngày 14/01/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, huyện Đức Phổ (gọi tắt là Đồ án quy hoạch) kèm theo thuyết minh của đồ án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hồ sơ kèm theo, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Đức Phổ bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Đức Phổ (01 thị trấn và 14 xã) có diện tích 37.276 ha.Vì vậy, đồ án quy hoạch này là quy hoạch chung đô thị mới và phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đồ án theo quy định tại điều Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị.

2. Để hoàn thiện Đồ án quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cần lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:

a) Bổ sung thời hạn quy hoạch theo quy định của pháp luật

b) Xác định lại phạm vi, ranh giới quy hoạch đô thị Đức Phổ trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, động lực phát triển, xu thế đô thị hóa nhằm đảm bảo tính khả thi của Đồ án quy hoạch (không nên lựa chọn ranh giới gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Đức Phổ).

c) Phân tích và làm rõ về tính chất của đô thị, cơ sở hình thành phát triển của đô thị, các dự án có tính chất tạo động lực hình thành phát triển đô thị mới và mô hình quản lý phát triển đô thị.

d) Thành phần hồ sơ và nội dung Đồ án quy hoạch cần thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010, Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011, Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng.

e) Để đảm bảo tính thống nhất của các văn bản pháp lý, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch cho phù hợp với các nội dung cần lưu ý nêu trên và thời điểm thẩm định đồ án quy hoạch. Sau khi hoàn thiện Đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Quảng Ngãi biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Đình Toàn (để b/c)
- Lưu: VT, QHKT.Minh

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QHKT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Ngọc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 05/BXD-QHKT năm 2015 hướng dẫn thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, huyện Đức Phổ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78