Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4165/LĐTBXH-CSSLĐVL ngày 27/11/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Chế độ lao động dôi dư

Số hiệu: 4165/LĐTBXH-CLĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 27/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4165/LĐTBXH-CSSLĐVL
V/v Chế độ lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Nhà máy thuốc lá Nghệ an

Trả lời công văn số 55/CV-TL đề ngày 12/11/2002, về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3, khoản 3 điều 4 của Nghị định số 41/2002/NĐ-C ngày 11/4/2002 của Chính phủ; tiết c điểm 1 mục II Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ lao động-Thương binh và xã hội, Người lao động dôi dư thuộc đối tượng thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm còn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, nếu người lao động đủ điều kiện đóng tiếp bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú thì không được hưởng 6 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang hưởng để đi tìm việc làm và khoản đào tạo miễn phí.

2. Trong trường hợp Ông A nêu tại công văn trên được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm là 48.554.600 đồng và được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và hồ sơ, thủ tục được thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4165/LĐTBXH-CSSLĐVL ngày 27/11/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Chế độ lao động dôi dư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.846
DMCA.com Protection Status