Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3651/VPCP-KGVX về việc kiến nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3651/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3651/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Hội Người cao tuổi VN

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Hội Người cao tuổi Việt Nam

Xét đề nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam tại công văn số 187/BTV-NCT ngày 23 tháng 5 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có ý kiến như sau:

- Đồng ý cuộc vận động mang tên "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" như đề nghị của Hội Người cao tuổi  Việt Nam tại công văn nêu trên.

- Đồng ý lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm vừa là ngày truyền thống của người cao tuổi vừa là ngày toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hội Người cao tuổi Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Các Bộ: LĐ-TB và XH, Y tế,
Thông tin và Truyền thông, VH, TT và DL;
- Hội Nông dân VN;
- VP UBQG về người cao tuổi VN;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: TH, TCCV; Cổng thông tin điện tử CP;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3651/VPCP-KGVX về việc kiến nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145