Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1621/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 12/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Lai Châu, Ninh Bình, Tây Ninh.

Xét báo cáo của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ngày 01 tháng 3 năm 2014 tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Lai Châu, Ninh Bình, Tây Ninh khẩn trương ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh trong tháng 3 năm 2014; gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo),
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- UBQG về người cao tuổi VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1621/VPCP-KGVX ngày 12/03/2014 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84