Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2443/LĐTBXH-TL ngày 28/07/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương trong doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 2443/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 28/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2443/LĐTBXH-TL
V/v chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương trong doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt
- Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 

Ngày 23 tháng 5 năm 1993, Chính phủ đã ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp kèm theo Nghị định số 26/CP quy định tạm thời chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp, trên cơ sở đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp lương. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua có một số đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc chuyển xếp lương đối với công nhân, viên chức trong doanh nghiệp không đúng quy định của Nhà nước, như xếp lương cho công nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh không đúng theo thang, bảng lương quy định; xếp lương đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ theo bảng lương hành chính, sự nghiệp; vận dụng xếp lương đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng vào các bạc của hạng doanh nghiệp cao hơn hạng doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xếp lương chuyên môn cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo; thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn quy định; nâng ngạch lương không qua thi nâng ngạch và không có thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý... Việc chuyển xếp lương không đúng quy định đã phá vỡ quan hệ tiền lương, là mất cân đối trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và gây ra thắc mắc trong nội bộ người lao động, viên chức lãnh đạo, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp.

Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty hạng đặc biệt. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý:

1. Rà soát và xếp lương đối với công nhân, viên chức làm việc tại doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

- Đối với công nhân viên trực tiếp, xếp theo thương lương, bảng lương trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

- Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ xếp theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại doanh nghiệp.

- Đối với viên chức quản lý, xếp lương theo đúng hạng doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định.

Riêng một số nghề, công việc được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép vận dụng bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ thì vẫn tiếp tục được áp dụng quy định này nhưng phải rà soát việc xếp lương để bảo đảm thực hiện theo đúng quy định.

Những trường hợp xếp không đúng thì phải xếp lại theo đúng quy định, không bảo lưu chênh lệch của các mức lương xếp sai và Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan có thẩm quyền về việc xếp lương không đúng quy định của Nhà nước.

2. Thực hiện nâng bậc lương theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ để làm cơ sở tổ chức thi nâng ngạch đối với các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 04 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Không nâng ngạch lương đối với viên chức ở những doanh nghiệp chưa xây dựng tiêu chuẩn và chưa có kết quả thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra mức lương đóng bảo hiểm xã hội của công nhân, viên chức thuộc doanh nghiệp nhà nước. Trường hợp phát hiện việc xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch không đúng quy định thì yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp phải xếp lại lương để làm cơ sở đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2443/LĐTBXH-TL ngày 28/07/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương trong doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.761
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132