Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 288/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 28/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:288/LĐTBXH-TLV
Về việc nâng ngạch và chuyển xếp lương đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 288/LĐTBXH-TL NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC NÂNG NGẠCH VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty hạng đặc biệt

,Thực hiện quy định tại Nghị định số 26/CP ngàh 23-5-1993 của Chính phủ, Bộ Lao động và Thương binh xã hội đã ban hành Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04-04-1998 hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước. Đến nay nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức thi nâng ngạch theo đúng quy định và hướng dẫn tại Thông tư nói trên. Để thực hiện việc chuyển xếp lương theo đúng nguyên tắc "làm công việc gì, chức vụ gì thì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó", Bộ Lao động và Thương binh xã hội đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty hạng đặc biệt thực hiện một số việc sau:

1- Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức thi nâng ngạch đối với các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định và hướng dẫn tại thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nói trên. Không thực hiện nâng ngạch lương đối với viên chức ở những doanh nghiệp chưa xây dựng tiêu chuẩn và chưa có kết quả thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

2- Đối với các viên chức quản lý doanh nghiệp, khi thôi giữ chức vụ quản lý chuyển sang làm công việc khác phải căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức tương ứng với công việc sẽ đảm nhận và kết quả thi để thực hiện chuyển xếp lại lương theo đúng quy định tại điểm 3, mức VI, Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31-12-1998 của Liên tịch Bộ Lao động và Thương binh xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước.

3- Đề nghị Cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra mức lương của các đối tượng trước khi nghỉ hưu. Trường hợp nâng ngạch, xếp lương không đúng quy định, yêu cầu doanh nghiệp, đơn vị phải làm lại để giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật, tránh gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm xã hội.

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc nâng ngạch và chuyển xếp lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!