Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2388/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 19/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2388/LĐTBXH-LĐVL
V/v cách tính trợ cấp thôi việc trong doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Vận tải và thuê tàu
(Địa chỉ: 74 Nguyễn Du - Hà Nội)

Trả lời công văn số 195/VF-TCCB ngày 10/72004 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, thì thang lương, bảng lương của doanh nghiệp áp dụng làm cơ sở để:

a) Thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động;

b) Xác định đơn giá tiền lương, thực hiện chế độ nâng bậc lương theo thoả thuận trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể;

c) Đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

d) Trả lương ngừng việc và các chế độ khác (trong đó có trợ cấp thôi việc) theo quy định của pháp luật lao động;

đ) Giải quyết các quyền lợi khác theo thoả thuận của hai bên và theo quy định của pháp luật lao động.

2. Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP nêu trên, thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động được tính bình quân 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

3. Đối với doanh nghiệp Nhà nước áp dụng hệ số lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và tiền lương tối thiểu từ ngày 01/01/2003 theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ là 290.000 đ/ tháng để tính trợ cấp thôi việc.

4. Trợ cấp thôi việc trong doanh nghiệp Nhà nước được tính theo công thức sau:

Trợ cấp thôi việc

=

Hệ số lương cấp bậc + Hệ số phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) theo NĐ 26/CP ghi trong hợp đồng lao động

X

290.000 đ

X

Số năm làm việc thực tế tại doanh nghiệp

X

1

2

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị quý Công ty tính và chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2388/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/07/2004 ngày 19/07/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cách tính trợ cấp thôi việc trong doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!