Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2304/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 14/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2304/LĐTBXH-LĐVL
V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 110/LĐLĐ ngày 29/6/2004 của quý cơ quan về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 31 và Điều 66 của Bộ luật Lao động, trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dung tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động kế tiếp phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động; trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động từ doanh nghiệp cũ chuyển sang. Mặt khác, khi chuyển thành Công ty 100% vốn nước ngoài Công ty Thanh Sơn đã cam kết tiếp tục sử dụng và bảo đảm tất cả các quyền lợi của người lao động đang làm việc tại đây.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Công ty Thanh Sơn phải chịu trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty này, kể cả thời gian trước đó người lao động đã làm việc cho Công ty liên doanh Thanh Sơn và Công ty Giống bò sữa Lâm Đồng.

2. Mức lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm d Mục 3 phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. Trợ cấp thôi việc giai đoạn làm việc cho Công ty Giống bò sữa Lâm Đồng tính theo mức lương của doanh nghiệp nhà nước; giai đoạn làm việc cho Công ty liên doanh và Công ty 100% vốn nước ngoài tính theo mức lương của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2304/LĐTBXH-LĐVL ngày 14/07/2004 ngày 14/07/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139