Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1341/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1341/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 233/LĐTBXH ngày 19/4/2005 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty liên doanh Thanh Sơn trong thời gian Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành, thì Công ty Giống Bò Sữa Lâm Đồng chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc tại Công ty Giống Bò Sữa Lâm Đồng.

2. Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty liên doanh Thanh Sơn hoặc Công ty Thanh Sơn từ thời Điểm Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành, thì việc chi trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo thỏa thuận giữa hai Bên liên doanh trong hợp đồng liên doanh hoặc văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tỉnh Lâm Đồng nếu có. Trường hợp trong hợp đồng liên doanh hai Bên không có thỏa thuận hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tỉnh Lâm Đồng không có văn bản chỉ đạo về vấn đề lao động, thì việc chi trả trợ cấp thôi việc được giải quyết như sau:

a) Đối với người lao động thuộc diện bàn giao từ Công ty Giống Bò Sữa Lâm Đồng sang làm việc tại Công ty liên doanh Thanh Sơn không phải ký lại hợp đồng lao động hoặc sang làm việc một thời gian (kể cả làm thử), sau đó ký lại hợp đồng lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty Thanh Sơn chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc kể cả thời gian người lao động đã làm việc tại Công ty GIồng Bò Sữa Lâm Đồng;

b) Đối với người lao động không thuộc diện bàn giao từ Công ty Giống Bò Sữa Lâm Đồng sang Công ty liên doanh Thanh Sơn, nhưng sau khi thôi việc ở Công ty Giống Bò Sữa Lâm Đồng (chưa hưởng trợ cấp thôi việc) được Công ty liên doanh Thanh Sơn tuyển dụng vào làm việc và ký hợp đồng lao động, thì khi chấm dứt hợp đồng lao động Công ty Thanh Sơn chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian từ thời Điểm tuyển dụng đến thời Điểm chấm dứt hợp đồng lao động; Công ty Giống Bò Sữa Lâm Đồng chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc tại Công ty Giống Bò Sữa Lâm Đồng.

Đề nghị quý Sở nghiên cứu các quy định của pháp luật lao động, hợp đồng liên doanh, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại thời Điểm liên doanh, hướng dẫn Công ty Thanh Sơn và Công ty Giống Bò Sữa Lâm Đồng thực hiện nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1341/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/05/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.851

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!