Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1571/LĐTBXH-TL ngày 20/05/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 1571/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 20/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1571/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ tiền lương trong DN FDI

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi

- Công ty Liên doanh GOLF Hà Nội
(Phòng 902, toà nhà Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 31/HNGC, ngày 16/04/2004 của Công ty Liên doanh Golf Hà Nội về việc ghi ở trích yếu. Sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về chế độ tiền lương và phụ cấp lương:

Chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được Nhà nước quy định tại: Chương VI - Tiền lương và một số Điều thuộc các chương khác của Bộ Luật Lao động; Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về tiền lương và Thông tư hướng dẫn số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp FDI.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản nêu trên để xây dựng và thực hiện chế độ cho đúng quy định của Nhà nước.

2/ Về thang lương, bảng lương: doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương đảm bảo nguyên tắc quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 114/202/NĐ-CP nói trên và hệ thống thang lương, bảng lương phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng một tháng kể từ ngày công bố áp dụng.

3/ Về phụ cấp lương: hiện nay Nhà nước chỉ quy định các loại phụ cấp lương áp dụng trong doanh nghiệp nhà nước, còn các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được quyền tự quy định các Khoản phụ cấp lương hoặc vận dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước để trả lương cho người lao động.

4/ Vấn đề thuế thu nhập cá nhân đề nghị Công ty trao đổi với Tổng cục Thuế và Cục thuế Hà Nội để được biết Khoản phụ cấp nào và mức bao nhiêu được loại trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân và cách tính 15% tiền nhà ở trên lương cơ bản hay tổng thu nhập.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1571/LĐTBXH-TL ngày 20/05/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.515
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33