Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1172/LĐTBXH-TL ngày 16/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy nghề

Số hiệu: 1172/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 16/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1172/LĐTBXH-TL
V/v chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy nghề

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Sở  Lao động-Thương binh và xã hội Bình Thuận

Trả lời công văn số 205/LĐ-TBXH ngày 20/3/2003 của Sở  Lao động-Thương binh và xã hội Bình Thuận hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Tiết 1.1, Điểm 1, Mục I, Thông tư số 147/1998/TT-LT-TCCP-LĐTBXH-GDĐT ngày 05/3/1998 của Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay gọi là Bộ nội vụ) - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và xã hội  - Bộ Giáo dục và Đào tạo thì “giáo viên (kể cả giáo viên là tổng phụ trách đội, giáo viên hợp đồng, giáo viên trong thời gian tập sự) đang trực tiếp giảng dạy thuộc biên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế Nhà nước ở trong các trung tâm dạy nghề công lập được thành lập và hoạt động theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo” được áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề được chuyển sang Bộ Lao động-Thương binh và xã hội quản lý theo Quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, do đó giáo viên đang trực tiếp giảng dạy thuộc biên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế Nhà nước ở các trung tâm dạy nghề công lập được thành lập và hoạt động theo quy chế của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội tiếp tục được áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo quy định tại Quyết định số số 973/1997/QĐ-TTg và Thông tư số 147/1998/TT-LT-TCCP-LĐTBXH-GDĐT nêu trên.

2. Đối với giáo viên dạy nghề trong các Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập và hoạt động theo Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 10/3/1997 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội không thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên quy định tại Quyết định số số 973/1997/QĐ-TTg và Thông tư số 147/1998/TT-LT-TCCP-LĐTBXH-GDĐT nêu trên.

Các chế độ cụ thể đối với giáo viên dạy nghề trong các Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo hợp đồng lao động do hai bên thoả thuận.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1172/LĐTBXH-TL ngày 16/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy nghề

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232
DMCA.com Protection Status