Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 973/1997/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 973/1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 973/1997/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP CỦA NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể đạt đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đã ban hành để chuyển xếp vào ngạch bậc lương mới thuộc bảng lương giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ thì được hưởng phụ cấp ưu đãi quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 2: Mức phụ cấp ưu đãi đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 của Quyết định này theo từng cấp học, từng vùng, như sau:

+ Mức phụ cấp 30% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trường đại học, cao đẳng và tương đương (trừ giáo viên thuộc các trường sư phạm).

+ Mức phụ cấp 35% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trường phổ thông trung học cơ sở, phổ thông trung học ở đồng bằng, thành phố, thị xã và giáo viên dạy trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

+ Mức phụ cấp 40% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trưởng tiểu học, mầm non ở đồng bằng, thành phố, thị xã; giáo viên dạy trong các trường phổ thông trung học, phổ thông trung học cơ sở ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

+ Mức phụ cấp 50% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) áp dụng đối với giáo viên sư phạm các cấp (đại học, cao đẳng, trung học sư phạm).

+ Mức phụ cấp 70% lương theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) áp dụng đối với giáo viên dạy trong các trường tiểu học, mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và giáo viên dạy trong các trường trẻ em khuyết tật.

Khoản phụ cấp ưu đãi trên đây chỉ áp dụng đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, khi thôi không làm giáo viên thì không được hưởng khoản phụ cấp này và không được sử dụng để tính phụ cấp dạy thêm giờ, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nguồn kinh phí được tính trong dự toán ngân sách hàng năm của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3: Bãi bỏ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên bằng 20% mức lương theo ngạch, bậc quy định tại Quyết định số 779/TTg ngày 01 tháng 12 năm 1995 của thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng quỹ học phí chi hỗ trợ cho đời sống giáo viên quy định tại Quyết định số 241/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4: Giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với các ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, tổ chức lại việc thu chi tài chính trong các trường học.

Điều 5: Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 1997.

Điều 7: Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250