Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8247/NHNN-TD 2020 hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên

Số hiệu: 8247/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 12/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hạ lãi suất vay vốn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 8247/NHNN-TD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố có thiệt hại về lũ lụt tiếp tục thực hiện nội dung sau:

- Thực hiện ngay biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chủ động miễn giảm, hạ lãi suất vay vốn, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn vay khôi phục sản xuất sau mùa lũ.

- Phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý khoanh nợ và hoàn thiện các thủ tục gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ.

- Bám sát, nắm bắt tình hình để thống kê thiệt hại của khách hàng vay vốn và kết quả triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu tại Công văn 7751/NHNN-TD ngày 23/10/2020.

Báo cáo NHNN thông qua Vụ Tín dụng Các ngành kinh tế trước ngày 15/11/2020.

Xem chi tiết tại Công văn 8247/NHNN-TD ban hành ngày 12/11/2020.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8247/NHNN-TD
V/v hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc/Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Để kịp thời xử lý, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp các tỉnh bị thiệt hại về mưa lũ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 7751/NHNN-TD ngày 23/10/2020 chỉ đạo các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 và dự kiến cơn bão số 13 tới đây, qua theo dõi tình hình triển khai của các đơn vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố có thiệt hại về lũ lụt tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Văn bản số 7751/NHNN-TD ngày 23/10/2020, trong đó tập trung một số nội dung:

- Có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng.

- Khẩn trương hoàn tất công tác rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, trong đó lưu ý thực hiện ngay biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chủ động miễn giảm, hạ lãi suất vay vốn, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn vay khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

- Phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý khoanh nợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ; hoàn thiện các thủ tục gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố rà soát, phối hợp với Sở, ban, ngành tại địa phương bám sát, nắm bắt tình hình để thống kê thiệt hại của địa phương, thiệt hại của khách hàng vay vốn và kết quả triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu tại Công văn 7751/NHNN-TD ngày 23/10/2020 để chuẩn bị cho Hội nghị về các giải pháp tín dụng khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (dự kiến tổ chức vào tuần từ 16-20/11/2020); báo cáo NHNN (thông qua Vụ Tín dụng Các ngành kinh tế - Địa chỉ: 25 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; email: linh.vuthuy@sbv.gov.vn) trước ngày 15/11/2020.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc/Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố có tên nêu trên khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo TTCP);
- Các Bộ: NN&PTNT; Tài chính;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tại các tỉnh, TP nêu trên;
- Lưu: VP, Vụ TDCNKT (3).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8247/NHNN-TD ngày 12/11/2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.403

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!