Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7526/NHNN-KTTC hướng dẫn trích lập và hạch toán dự phòng đối với nợ ủy thác do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 7526/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 12/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7526/NHNN-KTTC
V/v Hướng dẫn trích lập và hạch toán dự phòng đối với nợ ủy thác

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Nam Á

Phúc đáp Công văn số 207/2007/NHNA-06 ngày 9/6/2007 của Ngân hàng TMCP Nam Á đề nghị hướng dẫn trích lập và hạch toán dự phòng đối với các khoản nợ Tổ chức tín dụng (TCTD) ủy thác cho Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (sau đây gọi tắt là nợ ủy thác), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Theo quy định tại tiết a.2 điểm a khoản 6 Mục A Phần II Thông tư số 27/2002/TT-BTC ngày 22/03/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ tài chính đối với Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại thì: “Việc giao nhận nợ, tài sản bảo đảm nợ vay và thanh toán giữa Công ty với ngân hàng thương mại được thực hiện theo hợp đồng ủy thác giữa hai bên.

II. VỀ TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á:

1. Nếu Hợp đồng ủy thác quy định Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản chịu toàn bộ trách nhiệm xử lý rủi ro khi xảy ra đối với khoản nợ ủy thác thì TCTD không phải trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ ủy thác nhưng phải phân loại nợ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc NHNN (v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN) hoặc Điều 7 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN.

Trong trường hợp này, căn cứ trích lập và hạch toán dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ nhận ủy thác từ Ngân hàng thương mại của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, đề nghị Ngân hàng TMCP Nam Á có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

2. Nếu Hợp đồng ủy thác quy định TCTD chịu toàn bộ trách nhiệm xử lý rủi ro khi xảy ra đối với khoản nợ ủy thác thì TCTD phải thực hiện phân loại nợ, trích lập và hạch toán dự phòng rủi ro đối với khoản nợ TCTD ủy thác cho Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản như các khoản nợ thông thường khác theo đúng các quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 và Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc trích lập và hạch toán dự phòng đối với các khoản nợ TCTD ủy thác cho Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản. Đề nghị Ngân hàng TMCP Nam Á nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán) (để phối hợp);
- Lưu VT, KTTC2.

TL/THỐNG ĐỐC
KT/VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7526/NHNN-KTTC hướng dẫn trích lập và hạch toán dự phòng đối với nợ ủy thác do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.614
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177