Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7640/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7640/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Tâm Đức.
(Đ/c: Khối 4, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

 

Trả lời công văn số 09/2013/CV-TĐ ngày 10/11/2013 của Công ty CP Tâm Đức vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan:

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2 công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Hồ sơ hải quan thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu, Công ty không phải xuất trình hợp đồng gia công nội.

2. Vướng mắc về việc kiểm tra cơ sở sản xuất để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 38 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty không có cơ sở sản xuất nên không đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày. Vì vậy, trường hợp của Công ty không có cơ sở sản xuất thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra cơ sở sản xuất để xác định thời hạn nộp thuế.

3. Vướng mắc về thuế GTGT:

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; khoản 20 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; nếu trường hợp không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn 275 ngày hoặc được gia hạn thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty nhập khẩu quặng thiếc để sản xuất sản phẩm thiếc thỏi kim loại xuất khẩu, đề nghị Công ty đối chiếu quy định trên để thực hiện.

4. Về vướng mắc về việc thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu:

Nội dung vướng mắc của Công ty đã được quy định tại Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 6026/TCHQ-TXNK ngày 14/10/2013 của Tổng cục Hải quan (gửi kèm). Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện.

5. Vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế:

Tại điểm a.4, khoản 1, Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định một trong những giấy tờ thuộc hồ sơ hoàn thuế là "Hợp đồng nhập khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác…". Do đó, trường hợp xuất nhập khẩu ủy thác để sản xuất hàng xuất khẩu được xét hoàn thuế, không thu thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Tâm Đức biết, liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7640/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.349

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!