Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6026/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6026/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6026/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Luật Quản lý thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1767/HQĐNa-TXNK ngày 3/9/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc thu thuế đối với hàng xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 (nay là khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013); quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu quy định tại Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 (nay là Điều 117, khoản 2 Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính) và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 193/2012/TT-BTC. Cụ thể:

- Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp có đủ điều kiện xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu đăng ký tờ khai xuất khẩu với cơ quan Hải quan trước ngày 1/11/2013 (ngày Thông tư số 128/2013/TT-BTC có hiệu lực), thì việc xét không thu thuế xuất khẩu thực hiện sau khi thông quan hàng hóa theo đúng quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC và Thông tư số 193/2012/TT-BTC .

- Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp có đủ điều kiện xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu đăng ký tờ khai xuất khẩu với cơ quan Hải quan từ ngày 1/11/2013 trở đi đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai khi làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu: nếu doanh nghiệp có đủ hồ sơ xem xét không thu thuế xuất khẩu theo đúng quy định tại Điều 117 và Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế xuất khẩu và doanh nghiệp không phải nộp thuế xuất khẩu trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Nếu trường hợp chưa đủ điều kiện ra quyết định không thu thuế xuất khẩu thì doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế theo đúng quy định. Cơ quan hải quan sẽ xem xét, xử lý hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu sau khi thông quan hàng hóa nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6026/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74