Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5612/TCHQ-GSQL năm 2013 gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5612/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5612/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 2155/HQQN-GSQL ngày 05/9/2013 và công văn số 2190/HQQN-GSQL ngày 10/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc đối với việc gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan và việc rà soát hoạt động của các kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gia hạn thời hạn gửi kho ngoại quan:

Các lô hàng thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính, gửi kho ngoại quan trước ngày 22/6/2013 (ngày Thông tư có hiệu lực) mà đến nay đã hết thời hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan, chủ hàng có văn bản đề nghị thì việc gia hạn thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan và khoản 3 Điều 24 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP .

2. Về việc rà soát hoạt động của các kho ngoại quan theo chỉ đạo tại công văn số 10645/BTC-TCHQ ngày 13/8/2013:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hướng dẫn tại Điều 66 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện; Thời gian tới Tổng cục Hải quan sẽ làm việc cụ thể với một số Cục Hải quan tỉnh phía Bắc, phối hợp tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động của các kho ngoại quan, trên cơ sở đó báo cáo trình Bộ Tài chính quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5612/TCHQ-GSQL năm 2013 gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.928
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33