Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5058/TM-DT ngày 06/12/2002 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của TTTP

Số hiệu: 5058/TM-DT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 06/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5058/TM-DT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Sở Thương mại Hà Nội
- Sở Thương mại và Du lich Vĩnh Phúc
- Sở Thương mại và Du lịch Hưng Yên
- Sở Thương mại và Du lịch Quảng Ninh
- Sở Thương mại và Du lịch Đồng Nai

Để thực hiện đúng Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003 - 2005;

Bộ Thương mại yêu cầu các Sở Thương mại khi duyệt kế hoạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng để lắp ráp xe hai bánh gắn máy cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài lưu ý một số điểm sau đây:

1. Thực hiện đúng những qui định của Luật đầu tư nước ngoài, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại.

2. Căn cứ kết quả kiểm tra việc thực hiện Giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qui định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg dẫn trên của Thủ tướng Chính phủ.

3. Căn cứ tỷ lệ nội địa hoá, công suất đạt được theo tiến độ đầu tư qui định tại Luận chứng kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp.

4. Căn cứ tình hình sản xuất lắp ráp của năm trước.

Yêu cầu các Sở Thương mại thực hiện đúng các qui định này và có báo cáo về Bộ Thương mại việc duyệt kế hoạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng cho các doanh nghiệp./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5058/TM-DT ngày 06/12/2002 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của TTTP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993
DMCA.com Protection Status