Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 424/QLCL-CL1 bổ sung hướng dẫn Quyết định 01/2008/QĐ-BNN do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 424/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 24/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 424/QLCL-CL1
V/v bổ sung hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN ngày 04/01/2008

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cá đông lạnh.
- Các Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng

 

Tiếp theo công văn số 272/CLTY-CL ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN, theo đề nghị của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cá đông lạnh về việc làm rõ hơn một số nội dung hướng dẫn, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công văn số 272/CLTY-CL ngày 31/01/2008 như sau:

1.1. Bãi bỏ Bảng 1, tại Điểm 3.1.1, và thay thế bằng Bảng 1 sau đây:

Bảng 1

TT

Nội dung

Yêu cầu ghi nhãn

1

Tên sản phẩm (tên thương mại và tên khoa học của loài cá)

- Rõ rành, dễ đọc, không nhòe nước, không tẩy xóa.

- Tên thương mại và tên khoa học (latinh) của cá tra, basa; theo quy định của thị trường nhập khẩu (tham khảo quy định hiện tại của một số nước nhập khẩu cá tại Phụ lục 4 công văn 272/QLCL-CL ngày 31/01/2008). Trường hợp xuất khẩu vào các thị trường chưa có quy định ghi tên cá tra, cá basa: thực hiện theo quy định của Việt Nam.

2

Khối lượng tịnh

3

Ngày, tháng, năm sản xuất, hoặc hạn sử dụng

4

Mã số chất lượng của doanh nghiệp (do NAFIQAVED cấp)

5

Nước sản xuất

1.2. Bãi bỏ Mục 3, Bảng 3, tại Điểm 3.4.2 và thay thế bằng Bảng 2 sau đây:

Bảng 2

TT

Nội dung vi phạm

Hình thức xử lý

Cơ sở pháp lý

3

Tỷ lệ mạ băng sản phẩm

3.1

Vượt quy định không quá 1% và đủ khối lượng tịnh

Cảnh cáo

Điều 2, QĐ 01/2008/QĐ-BNN

3.2

Vượt quy định trên 1% hoặc thiếu khối lượng tịnh

— Buộc tái chế lô hàng

— Xử phạt

— Thông báo rộng rãi

Điều 1, NĐ154/2006;

Điều 19, NĐ126/2005;

2. Những vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN ngày 04/01/2008:

2.1. Về đề nghị ghi thêm mã số FDA trên nhãn hàng hóa:

Ngoài các thông tin bắt buộc như quy định tại Mục 1.1, công văn này, doanh nghiệp có thể ghi thêm các thông tin khác (ví dụ: mã số FDA cấp) theo quy định của thị trường nhập khẩu, hoặc theo yêu cầu của khách hàng, nhưng phải đảm bảo không làm sai lệch bản chất sản phẩm bên trong”.

2.2. Về đề nghị không bắt buộc ghi nhãn hàng hóa trên bao gói nhỏ:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006: Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam yêu cầu ghi nhãn hàng hóa theo hợp đồng mua bán hàng hóa và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình, doanh nghiệp có thể thực hiện theo hợp đồng với điều kiện những yêu cầu này không làm sai lệch bản chất của hàng hóa, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng;
- Các Sở ngành NN&PTNT;
- VASEP (để phối hợp);
- Lưu VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT FOR QUALITY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL, FORESTRY AND FISHERY PRODUCTS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

 

No.424/QLCL-CL1
Re: Additional guidance on the implementation of the Decision No.01/2008/QD-BNN dated January 04, 2008.

Hanoi, April 24, 2008

 

 

To:

- Enterprises producing and trading frozen fish; Regional Centers for quality, safety of aquatic veterinary hygiene
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 424/QLCL-CL1 bổ sung hướng dẫn Quyết định 01/2008/QĐ-BNN do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150