Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4120/TM-ĐT ngày 10/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu phương tiện vận chuyển hành khách

Số hiệu: 4120/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 10/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4120/TM-ĐT
V/v: Nhập khẩu phương tiện vận chuyển hành khách

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Sau khi nghiên cứu văn bản số 2181/QĐ-CT ngày 28/8/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch nhập khẩu miễn thuế 50 chiếc ô tô chở khách từ 24 chỗ ngồi trở lên (trị giá 825.000 USD) cho Công ty liên doanh phát triển giao thông vận tải Lào Vân (Công ty Lào Vân).

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Về nguyên tắc, việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu 50 ô tô chở khách phục vụ hoạt động vận chuyển hành khách cho Công ty Lào Vân của UBND tỉnh tại văn bản số 2181/QĐ-CT dẫn trên là phù hợp Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000, mục tiêu hoạt động của Công ty quy định tại Giấy phép đầu tư số 12/GP-LC ngày 20/8/2002 và giải trình trong Luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 71 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên quy định: "Trong điều kiện thương mại như nhau, khuyến khích Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh mua hàng hóa tại Việt Nam thay vì nhập khẩu".

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh khuyến cáo Công ty Lào Vân mua trong nước (trừ số lượng ô tô do phía Trung Quốc góp vốn pháp định được quy định tại Giấy phép đầu tư) đối với ô chở khách dưới 50 chỗ ngồi do trong nước đã sản xuất được theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 về Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được.

(Tương tự đối với các hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH dẫn trên và Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 04/5/2000 về Danh mục nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, Quyết định số 227/2001/QĐ-BKH ngày 17/5/2001 ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, đề nghị UBND tỉnh lưu ý Doanh nghiệp mua trong nước, không nhập khẩu).

2- Đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu cần ghi rõ: Ô tô tay lái thuận (tay lái bên trái), sử dụng dầu diesel (nếu động cơ xăng thì ghi rõ sử dụng được xăng không pha chì).

3- Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm một số nội dung dưới đây trong văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu cho doanh nghiệp FDI nhằm đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực thi hành:

- Hội đồng quản trị Doanh nghiệp căn cứ vốn phân bổ tiến hành việc mua sắm phương tiện ô tô theo phương thức quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư dẫn trên, đảm bảo giá cả nhập khẩu phù hợp với giá quốc tế cùng thời điểm, để đưa vào phần góp vốn hợp lý.

- Cơ sở giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định hình thành doanh nghiệp là khoản 1, 2, 3 hay khoản 4 Điều 57 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thời hạn có hiệu lực của văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu (ví dụ: Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2003).

Thông báo để UBND tỉnh được biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4120/TM-ĐT ngày 10/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu phương tiện vận chuyển hành khách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
DMCA.com Protection Status