Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang tỉnh Gia Lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3930/BKHĐT-KTĐPLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 10/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3930/BKHĐT-KTĐPLT
V/v kiến nghị của công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang của tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 4208/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang. Về vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về Phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Tại mục 3 khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 quy định: “Chợ do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp đó tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật và theo các quy định về kinh doanh khai thác và quản lý chợ tại Điều 9 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ”.

Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003, mục j khoản 11 và mục d khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009.

Đề nghị công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân huyện Kbang và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai để được xem xét, giải quyết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
- UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;
- Các Cục, Vụ: Đấu thầu; PTDN, KTDV, PC;
- Lưu: VT, KTĐPLT (Đặng 10).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang tỉnh Gia Lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


428
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.150