Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3870/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3870/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK phương tiện vận tải chuyên dùng

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2006

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 778/KCNĐN-XNK ngày 14/6/2006 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/4/2006, Bộ Thương mại có công văn số 2337/TM-KHĐT gửi Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu (phương tiện vận tải chuyên dùng được quy định chi tiết tại điểm 3, mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên).

Căn cứ ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 2337/TM-KHĐT nêu trên; đây là xe chuyên dùng để vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm trong và ngoài doanh nghiệp phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2051/TCHQ-KTTT ngày 11/5/2006 trả lời doanh nghiệp, đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với chiếc xe ôtô vận tải trọng tải 1 tấn nhập khẩu tạo tài sản cố định theo quy định tại điểm 3, mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ. Đồng thời Tổng cục Hải quan có công văn số 2050/TCHQ-KTTT ngày 11/5/2006 gửi Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai huỷ bỏ công văn số 928/TCHQ-KTTT ngày 09/3/2006 thay thế bằng công văn số 2051/TCHQ-KTTT ngày 11/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tiếp đó, ngày 10/5/2006, Bộ Thương mại có công văn số 2845/TM-XNK, đề nghị Bộ Tài chính một số ý kiến về ôtô vận tải mà doanh nghiệp FDI nhập khẩu; Trong đó cơ sở pháp lý là căn cứ vào điểm b, khoản 1, Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và điểm 3, mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP.

Như vậy, phương tiện vận tải được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (trừ trường hợp sử dụng sai mục đích miễn thuế phải nộp thuế nhập khẩu) kể cả ôtô nhập khẩu thuộc loại trong nước đã sản xuất được nêu tại Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ tại khoản b, điểm 6, khoản b, điểm 8khoản a, điểm 11, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/1/2006 việc miễn thuế nhập khẩu phải có thêm xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Như vậy, việc miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ vẫn thống nhất, kể từ ngày 01/1/2006, doanh nghiệp phải có thêm xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3870/TCHQ-KTTT ngày 24/08/2006 về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!