Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3605TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3605 TCT/ĐTNN
V/v xác định doanh thu, chi phí đối với hàng hoá dùng để trao đổi, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 910/CT-ĐTNN ngày 9/7/2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm công văn số DC/t/24-03 ngày 12/5/2003 của Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam về việc xác định doanh thu, chi phí đối với hàng hoá dùng để trao đổi, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thuế TTĐB:

Theo quy định tại Mục I Phần B Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính thì Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng là giá tính thuế TTĐB của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

2. Về hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TTDN:

Căn cứ theo quy định Điềm 3.a, 3.b Mục I Phần thứ hai Thông tư số 74 TC/TCT ngày 20/10/1997; Điểm 2 Mục II, Điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Điểm 7 công văn số 1551 TCT/NV2 ngày 24/3/1999 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc quyết toán thuế năm 1998:

- Trường hợp của Công ty liên doanh Nhà nước máy bia Việt Nam trong năm tài chính 1998 (từ 1/10/1998 đến 30/9/1999) có phát sinh hàng hoá dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (theo đúng quy chế, chính sách, đối tượng) thì giá trị của số hàng hoá này phải được tính vào doanh thu để tính thuế lợi tức (thuế TNDN) trong năm tính thuế, đồng thời các khoản chi phí có liên quan đến số hàng hoá trên được hạch toán vào chi phí (nếu có đầy đủ chứng từ hợp lý , hợp lệ) khi xác định thu nhập chịu thuế; trường hợp hàng hoá dùng để biếu tặng thì giá trị của số hàng hoá này cũng phải tính vào doanh thu để tính thuế lợi tức (thuế TNDN) trong năm tính thuế, đồng thời các khoản chi phí có liên quan đến số hàng hoá biếu tặng phải được hạch toán vào chi phí khác (nếu có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ) theo tỷ lệ khống chế theo quy định khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Trường hợp phát sinh hàng hoá dùng để quảng cáo, khuyến mại không thu tiền thì giá trị số hàng hoá này không tính vào doanh thu để tính thuế lợi tức (thuế TNDN) trong năm tính thuế, nhưng các khoản chi phí có liên quan đến số hàng hoá trên phải được hạch toán vào chi phí khác (nếu có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ) theo tỷ lệ khống chế theo quy định khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3605 TCT/ĐTNN ngày 04/11/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định doanh thu, chi phí đối với hàng hoá dùng để trao đổi, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!