Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3517/BNN-CB ý kiến về thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3517/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3517/BNN-CB
V/v ý kiến về thực hiện chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 7375/VPCP-KTN ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Công thương về quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và các đánh giá sơ bộ kết quả đạt được. Tuy vậy, để vật tư hàng hóa sản xuất trong nước có thể tham gia đấu thầu các dự án một cách chủ động, cần đánh giá sâu sắc hơn năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước cả về số lượng, chất lượng.

Trong lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp, hiện nay các cơ sở chế tạo máy kéo, máy nông nghiệp hầu hết quy mô nhỏ, sản lượng thấp. Sản phẩm cơ khí nông nghiệp trong nước chế tạo chủ yếu là động cơ công suất nhỏ chỉ chiếm khoảng 30% thị phần, không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Các loại máy nông nghiệp ở một số khâu phức tạp như máy cấy, các loại máy thu hoạch (lúa, mía…) chủ yếu là máy ngoại nhập, cơ khí trong nước chưa thật sự làm chủ được về công nghệ chế tạo, nghèo nàn về chủng loại và năng lực cạnh tranh thấp. Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm nhà nước mặc dầu đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 với nhiều cơ chế hỗ trợ song triển khai rất chậm. Các Bộ, ngành cần đánh giá nghiêm khắc vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực này.

2. Đối với dự thảo chỉ thị mới: Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã nêu rất cụ thể về tổ chức lựa chọn nhà thầu. Việc xây dựng các biện pháp thuộc trách nhiệm chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện chỉ thị. Hơn nữa trong dự thảo chỉ thị có một số điểm chưa phù hợp, như tại mục d, mục e phần 2 với những dự án không sử dụng nguồn vốn nhà nước. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng không cần thiết phải ban hành Chỉ thị mới.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Diệp Kỉnh Tần;
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3517/BNN-CB ý kiến về thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg về sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146